Meneer Sassenheim – deel 3 – van aanvullend onderzoek tot interventies en evaluatie

Meneer Sassenheim – deel 3 – van aanvullend onderzoek tot interventies en evaluatie

Side note: De gehele casus is aangepast met fictieve namen. Ook is er rekening gehouden met het kort en bondig schrijven. Hierdoor is de casus niet te uitgebreid beschreven, is er af en toe informatie weggelaten en soms fictief wat informatie toegevoegd.

Vervolg deel 2

Opname CCU/IC – Volledig beeld verkrijgen

Tineke heeft de toestand van meneer Sassenheim ingeschat door middel van:

 1. De informatie vanuit de SEH;
 2. De redenatie van meneer Sassenheim;
 3. De informatie die uit de anamnese (via de patronen van Gordon);
 4. De informatie van de buurman;
 5. Informatie vanuit het SCEGS model;
 6. De artsenvisite is gekomen;
 7. Verschillende meetinstrumenten en onderzoeken.

Ook heeft zij met andere disciplines samengewerkt. Voor deel drie van deze casus richt Tineke zich enkel op de verpleegkundige (hypothetische) diagnoses die zij heeft opgesteld. Voor een adequate verpleegkundige behandeling dienen deze diagnoses van hypothetisch naar definitief gezet te worden.

Zodat Tineke een goed beeld krijgt, vraagt zij zich nogmaals af wat er medisch nou bekend was. Tineke is al jaren een CCU-Verpleegkundige en weet als geen ander de functie van het hart. Zo komt zij, zeker met de aanvullende informatie van de visite tot twee inzichten.

 1. De vena cava inferior is verwijd, dit houd verband met de overvulling. Door de slechte linkerventrikelfunctie is er sprake van een backward failure. Hierbij is longoedeem passend.
 2. Door de atriumfibrilleren is de circulatie inefficiënt en daardoor kan meneer Sassenheim ook vocht vasthouden. Dit is dan een overvullingsbeeld en backward failure rechts.

Deze inzichten zal zij nog met de cardioloog overleggen. Nu is het eerst noodzaak om de verpleegkundige hypothetische diagnoses definitief te maken. Zo kan er namelijk een doel, planning en interventie aangekoppeld worden en krijgt meneer Sassenheim de beste zorg. Om het denkproces van Ineke inzichtelijk te maken is tabel 7: De verpleegkundige (hypothetische) diagnoses op een rij van PES/PR naar meetinstrumenten, gemaakt. Hierna volgt een schriftelijke uitleg hiervan.

 Opname CCU/IC – Meetinstrumenten toepassen

 DiagnosePES of PRMeetinstrument
Verpleegkundige diagnose 1Diagnose: Vermoeidheid (Carpenito, 2015).P: Meneer Sassenheim geeft aan de laatste tijd erg vermoeid te zijn.
E: Verminderde werking van het hart, ritmestoornissen en verdenking hartfalen.
S: Snel toe aan bed, onderneemt minder activiteiten, bleek en transpirerend gelaat.
In Carpenito leest Tineke dat als meneer verwoord een aanhoudend en overweldigend gebrek aan energie te hebben en is niet in staat is om de normale bezigheden te blijven uitvoeren, de diagnose gegeven kan worden.
Verpleegkundige diagnose 2Hypothetische diagnose: Coping, ineffectieve ontkenning (Carpenito, 2015).  P: Meneer Sassenheim geeft aan dat hij de laatste maanden bedreigd wordt en dat er erg veel gebeurd rondom hem heen.
R: Ziekenhuis opname, niet thuis kunnen zijn en verwerking van de aankomende hypothetische diagnose (waarschijnlijk hartfalen). (Risico op verstoring van het psychosociale evenwicht?)
Tineke wilt aan de hand van het meetinstrument de lastmeter Lastmeter / Distress Thermometer en Probleemlijst / Problem List – Meetinstrumenten in de zorg (meetinstrumentenzorg.nl) onderzoeken wat de distress momenteel van meneer Sassenheim is.
Verpleegkundige diagnose 3Hypothetische diagnose: Risicogedrag voor de gezondheid (Carpenito, 2015).P: Meneer Sassenheim lijkt geen inadequaat ziekte inzicht te hebben en lacht zijn ziekte weg. R: Lacht de DD hartfalen lachend weg, omschrijft zijn gezondheid als zeer goed ondanks duizeligheidsklachten, hartkloppingen en een bezoek aan de huisarts, komt niet graag bij de huisartsIn Carpenito leest Tineke dat als meneer Sassenheim nauwelijks zorgt voor verbetering in zijn gezondheidstoestand, dat de diagnose dan gesteld kan worden.
Verpleegkundige diagnose 4Hypothetische diagnose: Omgaan met eigen gezondheid, ineffectief (Carpenito, 2015).  P: Meneer Sassenheim heeft vervuilde kleding aan en ziet er enigszins ondervoed uit.
E: Snel buiten adem, hartkloppingen, weinig energie, voedingstoestand is tot op heden onbekend
S: Huis vol met vliegen, vervuild, meneer Sassenheim is enigszins vermagerd, ruikt ook niet fris en heeft vuile kleding aan (gesignaleerd tijdens het verzorgingsmoment in de ochtend).
Tineke wilt aan de hand van het meetinstrument de Malnutrition Universal Screening Tool (MUST) Malnutrition Universal Screening Tool – Meetinstrumenten in de zorg (meetinstrumentenzorg.nl) onderzoeken wat het risico op ondervoeding van meneer Sassenheim momenteel is.  
verpleegkundige (hypothetische) diagnoses op een rij van PES/PR naar meetinstrumenten

Hieronder staat de schriftelijke uitwerking van de verpleegkundige diagnose 1 tot en met verpleegkundige diagnose 2.

Verpleegkundige diagnose 1: Vermoeidheid (Carpenito, 2015)

Tineke haalt uit het verhaal van meneer Sassenheim dat hij de laatste tijd ook wel erg vermoeid is. Hierop kan Tineke met behulp van Carpenito de volgende hypothetische diagnose van maken:

Hypothetische diagnose: vermoeidheid (Carpenito, 2015)

P: Meneer Sassenheim geeft aan de laatste tijd erg vermoeid te zijn

E: Verminderde werking van het hart, ritmestoornissen en verdenking hartfalen

S: Snel toe aan bed, onderneemt minder activiteiten, bleek en transpirerend gelaat

Carpenito omschrijft vermoeidheid als: “Sterk aanhoudend gevoel van uitputting in samenhang met een verminderd vermogen om lichamelijke en mentale arbeid te verrichten en waarin door rust geen verbetering optreedt.” (Carpenito, 2015). Dit komt overeen met de Signalen en Symptomen.  

In Carpenito leest Tineke dat als meneer verwoord een aanhoudend en overweldigend gebrek aan energie te hebben en is niet in staat is om de normale bezigheden te blijven uitvoeren, de diagnose gegeven kan worden. Dit is zo en meneer gaf ook aan zich hierdoor ellendig te voelen. Als extra aanvulling leest zij dat: geen energie voor de dagelijkse taken en toename lichamelijke klachten vaak voorkomt bij deze diagnose. Dit betekent dat dit een definitieve verpleegkundige diagnose kan worden.

Verpleegkundige diagnose 2: Coping, ineffectieve ontkenning (Carpenito, 2015)

Kan meneer Sassenheim deze ziekenhuis opname psychosociaal gezien wel aan? Is het allemaal niet te veel voor hem?

P: Meneer Sassenheim geeft aan dat hij de laatste maanden bedreigd wordt en dat er erg veel gebeurd rondom hem heen.

R: Ziekenhuis opname, niet thuis kunnen zijn en verwerking van de aankomende hypothetische diagnose (waarschijnlijk hartfalen)

Risico op verstoring van het psychosociale evenwicht?

Tineke wilt aan de hand van het meetinstrument de lastmeter onderzoeken wat de distress momenteel van meneer Sassenheim is.

Score: op een score van 0 (geen distress) tot 10 (veel distress) scoort meneer Sassenheim een 8. Dit betekent dat dit een definitieve verpleegkundige diagnose kan worden.

Verpleegkundige diagnose 3: Risicogedrag voor de gezondheid (Carpenito, 2015)

Tineke vraagt zich af of het ziekte inzicht van meneer Sassenheim wel adequaat is. In de zusterpost haalt Tineke Carpenito uit 2015 erbij. Na wat doorbladeren ziet zij dat een risico op een inadequaat ziekte inzicht past bij de volgende hypothetische risico diagnose:

Hypothetische risico diagnose: Risicogedrag voor de gezondheid (Carpenito, 2015)

P: Meneer Sassenheim lijkt geen inadequaat ziekte inzicht te hebben en lacht zijn ziekte weg.

R: Lacht de DD hartfalen lachend weg, omschrijft zijn gezondheid als zeer goed ondanks duizeligheidsklachten, hartkloppingen en een bezoek aan de huisarts, komt niet graag bij de huisarts

“Meneer Sassenheim toont risicovolgedrag voor de gezondheid, dit is te signaleren aan het feit dat hij de diagnose hartfalen weg lacht, zijn gezondheid als zeer goed omschrijft ondanks zijn duizeligheidsklachten, hartkloppingen en het bezoek aan de huisarts. Het feit dat meneer Sassenheim niet graag bij de huisarts komt, draagt ook bij aan het risicovolgedrag voor de gezondheid.”

In Carpenito leest Tineke dat als meneer Sassenheim nauwelijks zorgt voor verbetering in zijn gezondheidstoestand, dat de diagnose dan gesteld kan worden. Dit betekent dat dit een definitieve verpleegkundige diagnose kan worden.

Verpleegkundige diagnose 4: Omgaan met eigen gezondheid, ineffectief (Carpenito, 2015)

De buurman van meneer Sassenheim geeft aan dat het huis heel vuil is en Tineke heeft ook wel het een en ander gesignaleerd over de zelfzorg van meneer.

P: Meneer Sassenheim heeft vervuilde kleding aan en ziet er enigszins ondervoed uit.

E: Snel buiten adem, hartkloppingen, weinig energie, voedingstoestand is tot op heden onbekend

S: Huis vol met vliegen, vervuild, meneer Sassenheim is enigszins vermagerd, ruikt ook niet fris en heeft vuile kleding aan (gesignaleerd tijdens het verzorgingsmoment in de ochtend).

Tineke wilt aan de hand van het meetinstrument de Malnutrition Universal Screening Tool (MUST) onderzoeken wat het risico op ondervoeding van meneer Sassenheim momenteel is.

Score: Meneer Sassenheim heeft een medium risico op ondervoeding. Dit betekent dat dit een definitieve verpleegkundige diagnose kan worden.

 Opname CCU/IC – Prioriteiten stellen

Tineke zet alle diagnoses op een rij en beargumenteert de prioriteit. Dit doet zij aan de hand van de voorkeuren van meneer Sassenheim, ook kijkt Tineke naar wat het meeste bedreigend is voor meneer Sassenheim. Hiernaast neemt Tineke in haar prioritering mee wat het oorzaak – gevolg verband is, of de diagnose binnen haar verpleegkundige deskundigheid ligt en wat de prognose van het probleem is. Aangezien het risicogedrag van meneer Sassenheim kan leiden tot een heropname door zijn hartfalen (bedreigend, voorkeur, oorzaak-gevolg, ligt binnen de deskundigheid) en aangezien meneer Sassenheim aangeeft dat hij toch wel heel graag van de vermoeidheid af wilt komen (voorkeur, oorzaak-gevolg, ligt binnen de deskundigheid), kiest Tineke ervoor om deze verpleegkundige diagnoses als eerste uit te werken*.

*Aangezien de casus niet te lang kan worden, worden er maar 2 definitieve diagnoses verder uitgewerkt. Deze keuze is niet zo zeer gebaseerd op de juiste prioritering, maar vooral op het meeste leerrendement voor de lezer.

Opname CCU/IC – Uitwerking van de verpleegkundige diagnoses

Hieronder staat de schriftelijke verdere uitwerking van de verpleegkundige diagnose 1 en verpleegkundige diagnose 3. Hierbij zijn de beïnvloedende factoren, de NOC, het doel en de prognose / resultaatklasse in meegenomen.

Verpleegkundige diagnose 1: Vermoeidheid (Carpenito, 2015)

De beïnvloedende factoren zijn: perifeer vaatlijden (Carpenito, 2015).

De (NOC) koppelt hieraan als uitkomst: activiteit vermogen (te verdragen maximum) en energiebehoud (Carpenito, 2015).

Doel: “Meneer Sassenheim kan tijdens de ziekenhuis opname toewerken naar deelname aan activiteiten die op lichamelijk, cognitief, affectief of sociaal gebied stimulerend werken of voor meer evenwicht zorgen.”. Indicatoren hierbij zijn:

 • Oorzaken van vermoeidheid bespreken;
 • Gevoelens delen die betrekking hebben op de effecten van de vermoeidheid op zijn leven;
 • Prioriteiten stellen wat betreft dagelijks of wekelijkse activiteiten.

Prognose / resultaatklasse: Verbetering en stabilisatie (Dobber, 2021).

Verpleegkundige diagnose 2 vervalt voor deze uitwerking

Verpleegkundige diagnose 3: Risicogedrag voor de gezondheid (Carpenito, 2015)

Tineke leest dat de beïnvloedende factoren zijn: negatieve houding jegens gezondheidszorg en meerdere stressfactoren (Carpenito, 2015).

De Nursing Outcome Classification (NOC) koppelt hieraan als uitkomst: initiatieven tot gezondheidsoptimalisering (Carpenito, 2015).

Doel: “Tijdens en na de ziekenhuis opname wilt meneer Sassenheim zijn gedrag veranderen mede door het verband te leggen tussen zijn huidige gewoontes/gedrag en de verslechtering van zijn gezondheid.”.

Prognose / resultaatklasse: Preventie en verbetering (Dobber, 2021).

Verpleegkundige diagnose 4 vervalt voor deze uitwerking

Opname CCU/IC – Interventies stellen en evaluatie (in het kort)

Dit maakt dat Tineke voor twee definitieve diagnoses het doel heeft opgesteld. Voor deze twee diagnoses zal zij aan de hand van het opgestelde ziekenhuisprotocol bij het overvullingsbeeld (o.a. vochtbeperking 1.5L, zoutinname beperken, dagelijks wegen, etc.) en de  Nursing Intervention Classification (NIC) interventies opstellen. Bij de risicogedrag voor de gezondheid zal dit zijn: gezondheidsvoorlichting en -opvoeding (GVO); gezamenlijk doelen opstellen; bevorderen eigen verantwoordelijkheid; voorlichting over het ziekteproces; ondersteuning bij besluitvorming (Carpenito, 2015).

Ook zal zij hierbij nog twee vragenlijsten afnemen ter bevestiging van de verpleegkundige diagnoses en om deze te monitoren. Voor de eerste verpleegkundige diagnose neemt Tineke de Ziekteperceptie vragenlijst IPQ-K / Illness Perception Questionnaire-Kort afnemen. Voor de tweede verpleegkundige diagnose neemt Tineke de Multidimensionele Vermoeidheids Index / Multidimensional Fatigue Index (MVI-20 / MFI-20) af.

Tineke zal de aankomende dagen in samenwerking met meneer Sassenheim en de betrokken disciplines aan de hand van het verpleegkundig proces en haar klinische redenaties de beste zorg verlenen. Zo zal meneer Sassenheim goed ingesteld worden op zijn medicatie, mag hij waarschijnlijk naar de cardiologie afdeling in plaats van de CCU en zal er geïnventariseerd worden of hij thuiszorg nodig heeft. Natuurlijk zullen er ook nog veel evaluatie momenten met hem plaatsvinden.

Einde van deze blog reeks

Heb je een vraag of opmerking? Stel of geef hem gerust!

Meneer Sassenheim – deel 2 – van klinische redenatie tot verpleegkundige diagnoses

Meneer Sassenheim – deel 2 – van klinische redenatie tot verpleegkundige diagnoses

Side note: De gehele casus is aangepast met fictieve namen. Ook is er rekening gehouden met het kort en bondig schrijven. Hierdoor is de casus niet te uitgebreid beschreven, is er af en toe informatie weggelaten en soms fictief wat informatie toegevoegd.

Vervolg van deel 1

Opname CCU/IC – Gedachten en klinische redenatie Tineke

Voordat Ineke naar de computer gaat, gaan er een paar zaken door haar hoofd heen. Zojuist heeft zij namelijk belangrijke informatie van meneer Sassenheim gekregen.  Dit is vooral medische informatie, maar Ineke neemt het nog even door. Zij zet haar gedachten op papier. Zie tabel 3 voor de redenatie van meneer Sassenheim versus de gedachten en klinische redenatie van Tineke.

 De redenatie van meneer SassenheimDe gedachten en klinische redenatie van Tineke
1De afgelopen tijd is hij duizelig als hij op staat en moet dan even de pas op de plaats maken voordat hij verder loopt. Zou dit er voor gezorgd hebben dat hij is gevallen? Hiervoor had hij een paar weken geleden ook bloed laten prikken. Uit dit onderzoek was niets gekomen (gezondheidsbeleving en instandhouding).Duizeligheid na verticalisering behoort bij orthostase. Dit komt dan door de bloeddrukdaling. Een mogelijke oorzaak, zeker omdat meneer met zijn knieën en handen op de grond is gevallen. Hier heeft hij namelijk schaafwonden.  
2Sinds een paar maanden wordt meneer bedreigd. Hij verteld uitgebreid over het vooral en het feit dat dit hem heel veel angst en soms ook hartkloppingen bezorgd. Dit zorgt er dan ook weer voor dat hij zich benauwd voelt. Hij kan er dagelijks aan denken en het vooral beïnvloed de afgelopen weken zijn leven ook echt (zelfbeleving, rollen en relaties, stressverwerking).Stress kan leiden tot inderdaad een hoge hartslag. Kan je van een hoge hartslag ook flauwvallen? Dit noem je dan een vasofagale scyncope, soms veroorzaakt door hartkloppingen waarbij snelle verwijding bloedvaten en een lage hartslag  
3In 1980 is hij een keer opgenomen geweest omdat zijn hart het niet goed zou doen. Hij is toen naar de SEH van een klein ziekenhuis gegaan. Hier hebben de verpleegkundigen en artsen hem medicatie gegeven, waarna al snel weer ontslag volgde omdat de gegevens op de monitor goed waren (gezondheidsbeleving en instandhouding).Is meneer Sassenheim dan bekend met hartproblematiek?  (etiologische vraag)  
Tabel 3: De redenatie van meneer Sassenheim versus de gedachten en klinische redenatie van Tineke

Tineke zoekt voor de eerste twee redenaties wat meer informatie op. Hiernaast ziet Tineke in het dossier geen relevante voorgeschiedenis staan en gebruikt meneer ook geen medicatie. Tot aan gisteren was meneer Sassenheim nooit echt ziek geweest. In de rapportage van de cardioloog leest Ineke dat de vena cava inferior verwijd is en dat er waarschijnlijk een slechte linker ventrikel (hartkamer) werking is. Klik hier voor meer informatie.

Opmerkelijk. Meneer Sassenheim is op de SEH binnengekomen met een smalcomplex waarbij tachycardie. Op basis van Tineke haar ervaring, kennis opgedaan bij de opleiding tot CCU verpleegkunde, de onderzoeken op de SEH, de gesprekken met meneer Sassenheim en de laatste literatuur maakt Tineke de volgende klinische redenatie: ‘Gezien de goede werking van adenosine komt de tachycardie vanuit de boezem (atrium) waarbij er ook sprake van boezemfibrilleren (atrium fibrilleren).’.

Dit beantwoord deels de etiologische vraag en hieruit komen de prognostische en therapeutische vragen… Boezemfibrilleren geeft weer een verhoogde kans op stolsels. Tineke vraagt zichzelf af of de patiënt antistolling (AS) zou moeten krijgen. Kan dit wel met het subduraal hematoom? Tineke wilt dit graag bespreken met de arts en besluit de AS voor alsnog niet te geven en dit dus tijdens de artsenvisite te overleggen.

Meneer Sassenheim is nu alert met een maximale EMV, ook heeft meneer nu een normaal gelaat en is niet aan het zweten. Zijn EWS is gezakt. Zie voor meer informatie tabel 4.

UiterlijkNormaal gelaat, niet aan het zweten
Vitale controles             RR 130/85 mm Hg Hartslag 100 Saturatie 95% zonder zuurstof Temperatuur 36.5 Ademhalingsfrequentie van 14. Klik hier.

Ook werd er weer een ECG gemaakt.
AVPUDhr. is alert (A). Meer informatie? Klik hier.
EMVMaximaal, score 15. Klik Hier.
Glucose6.0 mmol/l. Klik hier.
Tabel 4: Metingen van meneer Sassenheim op de CCU/IC

Opname CCU/IC – Artsenvisite

Tijdens de visite bespreekt Ineke haar redenaties uit tabel 3 en twijfels over de AS wel of niet toedienen met de cardioloog en wat wijsheid is om te doen (prognostische en therapeutische vraag). De cardioloog brengt de informatie die zij over meneer Sassenheim weet in via de SBAR methodiek. Ineke vult de cardioloog aan. De cardioversie brengt behoorlijk wat risico’s met zich mee, waaronder het risico op stolsels. Hiernaast kan er inderdaad volgens de neuroloog ook geen antistolling worden toegediend vanwege het subdurale hematoom. Dit maakt dat er gekozen wordt voor een echo-cor waarbij het hart en zijn werking goed in beeld kan worden gebracht.

Wat extra informatie: om cardioversie veilig te kunnen doen zonder adequate antistolling zal er kort vooraf aan de cardioversie ECV een TEE gemaakt moeten worden. Dit is een trans oesofafale echo.

De cardioloog laat hierbij weten dat er ook een paar bloedwaarden niet bepaald zijn, die zij graag wilt weten. Haar differentiaal hypothetische diagnose (DD) is namelijk hartfalen. Zo wilt zij graag dat er ProBnp en Tropo’s worden afgenomen. De DD van de cardioloog sluit bij de DD van Tineke aan. Ook moeten er nog schildklier waarden bepaald worden en het lipidenspectrum. Tineke schrijft deze nieuwe taken op haar to-do lijst, zodat zij deze na de visite direct zal afnemen.

Tijdens de visite aan bed introduceert Tineke haar patiënt waarna Tineke meneer Sassenheim het woord laat doen. Hij verteld opnieuw over zijn drie mogelijke oorzaken waardoor hij is gevallen. Als de cardioloog hierna uitlegt dat er gedacht wordt aan hartfalen, lacht meneer Sassenheim dit eigenlijk snel weg. Dat kan niet en hij was gewoon een visje aan het eten (zelfbeleving).

De cardioloog laat weten dat de neuroloog nog langs komt voor het hematoom. Ook wilt zij nog lichamelijk onderzoek doen. Zij luistert naar de longen en zegt tegen Ineke dat hij ze hoort creperen. Ineke stelt hierop voor om furosemide te geven. De cardioloog is akkoord. Het vocht moet namelijk de longen uit en dit middel verdrijft het. Ineke had al bedacht dat dit een mogelijke oorzaak zou kunnen zijn, gezien de problematiek aan het hart. De cardioloog schrijft 20 mg furosemide intraveneus voor. Hiernaast wilt de cardioloog voor de zekerheid 2 gr magnesium geven. Dit omdat dit vaak te laag is bij hartfalen patiënten. Hiernaast mag meneer Sassenheim amiodaron in tablet vorm nog innemen.

In de middag komt de vriend van meneer Sassenheim op de afdeling. Die laat weten dat hij opzoek was naar schone kleding, maar dat de vliegen hem tegemoet vlogen. Hij kon het huis bijna niet betreden. De vriend maakt zich zorgen. Ineke bespreekt dit met zijn vriend en de vriend laat hierna weten de gemeente te willen gaan bellen. Want in zo’n vervuild huis kan hij niet terugkomen als hij nu zo ziek is.

Om te bekijken of ze niets over het hoofd heeft gezien haalt Tineke de SCEGS erbij. Voor meer informatie klik hier. Dit maakt dat Tineke meneer Sassenheim niet enkel op de 11 patronen van Gordon in kaart brengt, maar ook op somatisch, cognitief, emotioneel, gedrag en sociaal vlak.

Opname CCU/IC – Verpleegkundige diagnoses

Ineke schrijft alles op in de computer en signaleert aan de hand van onderstaande zeven informatiebronnen drie verpleegkundige (hypothetische) diagnoses.

 1. De informatie vanuit de SEH;
 2. De redenatie van meneer Sassenheim;
 3. De informatie die uit de anamnese (via de patronen van Gordon);
 4. De informatie van de buurman;
 5. Informatie vanuit het SCEGS model;
 6. De artsenvisite is gekomen;
 7. Verschillende meetinstrumenten en onderzoeken.

Zie hiervoor tabel 5: De redenatie van meneer Sassenheim versus de gedachten en klinische redenatie van Tineke tot (hypothetische) diagnoses.

 De redenatie van meneer SassenheimDe gedachten en klinische redenatie van TinekeInformatiebronnen(hypothetische) verpleegkundige diagnoses
1De afgelopen tijd is hij duizelig als hij op staat en moet dan even de pas op de plaats maken voordat hij verder loopt. Zou dit er voor gezorgd hebben dat hij is gevallen? Hiervoor had hij een paar weken geleden ook bloed laten prikken. Uit dit onderzoek was niets gekomen (gezondheidsbeleving en instandhouding).Duizeligheid na verticalisering behoort bij orthostase. Dit komt dan door de bloeddrukdaling. Een mogelijke oorzaak, zeker omdat meneer met zijn knieën en handen op de grond is gevallen. Hier heeft hij namelijk schaafwonden.  Maar, de laatste tijd heb ik toch wel wat last van duizeligheid en vermoeidheid verteld meneer Sassenheim. Hij is hiervoor naar de huisarts geweest en heeft bloed laten afnemen. Het feit dat hij naar de huisarts moest gaan vond hij lastig, want hij komt er niet graag (gezondheidsbeleving en instandshouding).De laatste tijd is meneer Sassenheim ook wel erg vermoeid   Diagnose: Vermoeidheid (Carpenito, 2015).  
2Sinds een paar maanden wordt meneer bedreigd. Hij verteld uitgebreid over het vooral en het feit dat dit hem heel veel angst en soms ook hartkloppingen bezorgd. Dit zorgt er dan ook weer voor dat hij zich benauwd voelt. Hij kan er dagelijks aan denken en het vooral beïnvloed de afgelopen weken zijn leven ook echt (zelfbeleving, rollen en relaties, stressverwerking).Stress kan leiden tot inderdaad een hoge hartslag. Kan je van een hoge hartslag ook flauwvallen? Dit noem je dan een vasofagale scyncope, soms veroorzaakt door hartkloppingen waarbij snelle verwijding bloedvaten en een lage hartslag  XKan meneer Sassenheim deze ziekenhuis opname psychosociaal gezien wel aan? Is het allemaal niet te veel voor hem?   Hypothetische diagnose: Coping, ineffectieve ontkenning (Carpenito, 2015).   Deze diagnose is gericht op de stress verwerking.
3In 1980 is hij een keer opgenomen geweest omdat zijn hart het niet goed zou doen. Hij is toen naar de SEH van een klein ziekenhuis gegaan. Hier hebben de verpleegkundigen en artsen hem medicatie gegeven, waarna al snel weer ontslag volgde omdat de gegevens op de monitor goed waren (gezondheidsbeleving en instandhouding).Is meneer Sassenheim dan bekend met hartproblematiek?  (etiologische vraag)  XX
4XXAls de cardioloog hierna uitlegt dat er gedacht wordt aan hartfalen, lacht meneer Sassenheim dit eigenlijk snel weg. Dat kan niet en hij was gewoon een visje aan het eten (zelfbeleving).Is het ziekte inzicht van meneer Sassenheim wel adequaat? Weet meneer wel wat de ziekte inhoud?   Hypothetische diagnose: Risicogedrag voor de gezondheid (Carpenito, 2015).   Door niet duidelijk te hebben wat zijn ziektebeeld inhoud, kan meneer Sassenheim gedrag vertonen wat risico geeft op zijn gezondheid.
5XXDie laat weten dat hij opzoek was naar schone kleding, maar dat de vliegen hem tegemoet vlogen. Hij kon het huis bijna niet betreden. De vriend maakt zich zorgen.De buurman van meneer Sassenheim geeft aan dat het huis heel vuil is en Tineke heeft ook wel het een en ander gesignaleerd over de zelfzorg van meneer.   Hypothetische diagnose: Omgaan met eigen gezondheid, ineffectief (Carpenito, 2015).  
Tabel 5: De redenatie van meneer Sassenheim versus de gedachten en klinische redenatie van Tineke tot (hypothetische) diagnoses

Om de tot nu verpleegkundige (hypothetische) diagnoses op een rij te zetten, maakt Tineke nog een tabel. Zie tabel 6.

Verpleegkundige diagnose 1De laatste tijd is meneer Sassenheim ook wel erg vermoeid.
Diagnose: Vermoeidheid (Carpenito, 2015).
Verpleegkundige diagnose 2Kan meneer Sassenheim deze ziekenhuis opname psychosociaal gezien wel aan? Is het allemaal niet te veel voor hem?
Hypothetische diagnose: Coping, ineffectieve ontkenning (Carpenito, 2015).
Deze diagnose is gericht op de stress verwerking.
Verpleegkundige diagnose 3Is het ziekte inzicht van meneer Sassenheim wel adequaat? Weet meneer wel wat de ziekte inhoud?
Hypothetische diagnose: Risicogedrag voor de gezondheid (Carpenito, 2015).
Door niet duidelijk te hebben wat zijn ziektebeeld inhoud, kan meneer Sassenheim gedrag vertonen wat risico geeft op zijn gezondheid.
Verpleegkundige diagnose 4De buurman van meneer Sassenheim geeft aan dat het huis heel vuil is en Tineke heeft ook wel het een en ander gesignaleerd over de zelfzorg van meneer. Hypothetische diagnose: Omgaan met eigen gezondheid, ineffectief (Carpenito, 2015).  
Tabel 6: De verpleegkundige (hypothetische) diagnoses op een rij

Er kunnen nog meer verpleegkundige (risico) hypothetische diagnoses bedacht worden aan de hand van de casus van meneer Sassenheim. Zie jij ze? Deze hypothetische diagnoses kunnen aan de hand van de verschillende factoren in urgentie worden onderverdeeld. Denk aan treat first what kills first, oorzaak en gevolg relatie en op wat heeft het invloed? Ligt het binnen de deskundigheid? En wat is de prognose? Wat wilt de patiënt? (zie ook het boek van Dobber, 2021).

Lijst met mogelijke andere hypothetische diagnoses (afkomstig uit Carpenito, 2015):

 1. Ademhaling, risico op ineffectieve
 2. Angst voor de dood
 3. Coping, ineffectieve ontkenning
 4. Huishouden, verminderde zorg voor
 5. Hypoxemie, risico op
 6. Inspanningstolerantie, beperkte
 7. Machteloosheid, risico op
 8. Mobiliteit, verminderde
 9. Omgaan met eigen gezondheid, ineffectief
 10. Vaattrauma, risico op
 11. Vermoeidheid
 12. Overvulling
 13. Vochtbalans, risico op verstoorde
 14. Ondervoeding
 15. Risicovol gedrag voor de gezondheid
 16. Weefseldoorbloeding, hart, risico op ineffectieve

Tineke rapporteert alles netjes in het systeem. En denkt na over de anamnese, de verpleegkundige hypothetische diagnoses die zij heeft opgesteld en eigenlijk ook wel de complexiteit van de casus. Meneer Sassenheim is echt heel ziek, maar heeft dit zelf nog niet goed door. Meerdere disciplines zijn nodig voor een goede behandeling, meneer moet veel en verschillende medicamenten krijgen voor een juiste behandeling, verschillende onderzoeken zijn ingezet (CT-schedel, bloedonderzoek, echo-cor, ect.) en de vitale parameters moeten nauw in de gaten worden gehouden. Dit maakt dat meneer Sassenheim in het ZelCom model op niveau 3 zit. Dit is toch wel echt hoog complex.

In deel 3 gaat de blog verder.

Net afgestudeerd, en dan? Doorstuderen!

Net afgestudeerd, en dan? Doorstuderen!

Nog lang niet klaar met leren

Ik sprak van de week met een collega over het carrière pad van de gemiddelde verpleegkundige van de afdeling. Veel verpleegkundigen werken een paar jaar op de afdeling en vertrekken dan weer. Zij gaan de opleiding tot SEH-verpleegkundige volgen om door te groeien naar verpleegkundige op de helikopter als einddoel. Of ze kiezen ervoor om op de afdeling de opleiding tot oncologie verpleegkundige te volgen en zien erna toch een baan die iets beter past bij hun ambities.

Persoonlijk vind ik het alleen maar prettig, want dit houd ons scherp. Verpleegkundigen die willen doorleren, zijn vaak kritisch en benaderen vraagstukken uit verschillende hoeken. Het nadeel is alleen dat zij de afdeling weer zullen verlaten. Enorm jammer, want zij hebben door hun kritische houding in de jaren dat zij hebben gewerkt op de afdeling enorm veel ervaring opgedaan. Over het behoud van verpleegkundige kan ik nog een hele blog wijden. Ik ben namelijk groot voorstander van het gesprek aangaan en kijken wat je als afdeling of zelfs ziekenhuis kan bieden. Maar daarover een andere keer dus misschien meer ;).

Deze blog gaat over alle richtingen die je op kan met jouw verpleegkunde diploma.

Doorstuderen op jouw eigen afdeling

Ben jij niet klaar met leren, maar heb je een enorm leuke werkplek waar je eigenlijk nog niet weg wilt? De mogelijkheden voor doorstuderen op jouw eigen afdeling heb ik op een rijtje gezet.

 • Ben je MBO-Verpleegkundige? Dan kan je de opleiding tot HBO-Verpleegkundige volgen. Zeker met de naderende differentiatie van de MBO en HBO verpleegkundige is de HBO-V van belang. Maar ook met het zicht op onderzoek doen en een kritische blik op bijvoorbeeld de protocollen en daarmee de werkwijze van jouw afdeling.
 • Wat dacht je van casemanager? Ze bestaan in verschillende soorten en maten, en zijn misschien ook wel van toepassing op jouw afdeling. Denk aan urologie, dementie, verzuim, etc.
 • Als verpleegkundige kan je ook richting de coach kant gaan. Denk bijvoorbeeld aan de coach opleiding, peer coach of stap naar coachen.
 • Het kan ook dat je affiniteit hebt met toetsen afnemen en verpleegkundige hierin scholen. Dan kan je bijvoorbeeld Train de Toetser doen.
 • Wil je meer weten over het spoedsysteem van jouw instelling, de modified early warning score (MEWS) en de SBAR? Dan is de Vitaal bedreigde patiënt misschien wat voor jou. In het Erasmus MC moet je deze module verplicht volgen.
 • Ik vind dat reanimeren so wie so jaarlijks terug moet komen. Hiervoor is bij ons de cursus BLS. Ook deze module moeten wij op de afdeling verplicht volgen.
 • Misschien kan je juist doorstuderen in de vorm van een werkgroep. Denk aan de decubitus/wond groep, medicatie werkgroep, overdrachtswerkgroep, etc.
 • Ben jij meer van het aansturen van je collega’s, kartrekker zijn van werkgroepen en overstijgende denken. Dan is de functie van senior/ regie wat voor jou.

Doorstuderen op academisch niveau

Wil jij meer dan de opleiding tot HBO-verpleegkundige, of weet je dat ‘aan het bed staan’ niet jouw hele leven voor je is weggelegd? Dan heb ik de doorstudeer mogelijkheden op academisch niveau voor je op een rij gezet.

 • Verpleegkundig specialist (MANP) is er in elke tak van sport wel. Van de psychiatrie tot gynaecologie en van de oncologie tot palliatieve zorg. 
 • Wat dacht je van de master verplegingswetenschap? Dit valt onder de klinische gezondheidswetenschappen. Voor meer informatie over verplegingswetenschap, kan je deze blog lezen.
 • Gezondheidswetenschappen is dus de bredere variant van verplegingswetenschappen. Uiteindelijk kan je met beide masters terecht in beleid, management, onderzoek of lesgeven op de hoge school.
 • Physician Assistent (PA) is de rechter hand van een medisch specialist. Je mag zelfstandig handelingen uitvoeren en behandelplannen maken.
 • Vind je onderzoek doen echt ontzettend leuk en houd jij ervan om de laatste literatuur in te duiken? Dan is de master EBP wat voor jou.
 • Wist je dat er ook een master Zorg en ethiek bestaat?
 • Weet je al dat je echt de management kan op wilt? Dan is de master zorgmanagement wat!

Doorstuderen op een andere afdeling

Is de afdeling net niet wat je er van verwacht had? Of heb je stage /  gewerkt op verschillende afdelingen, maar voelde het niet als ‘Yes dit is het’? Dan kan je ook doorstuderen op een andere afdeling. Afdelingen waarbij je aangenomen moet worden om de opleiding te mogen starten heb ik ook op een rij gezet.

 • Anesthesie. De patiënten in de gaten houden na de operatie, overdragen naar het verpleegkundig personeel van andere afdelingen en het inbrengen van infuusjes.
 • Heb je veel affiniteit met het hart en wil je heel goed ECG’s kunnen aflezen? Dan is de CCU opleiding iets voor jou.
 • Of ben je toch meer technisch onderlegd en vind je het uitdagend om voor hele zieke patiënten te zorgen? Dan zit je op de IC goed.
 • Het kan ook zijn dat je het juist leuk vind als de patiënten op de spoed komen en dat jij de eerste bent die hen ziet en kan gaan behandelen in overleg met de dienstdoende arts. Dan is de specialisatie tot SEH Verpleegkundige wat voor jou.
 • Als oncologie verpleegkundige zorg je voor patiënten met kanker. Dit kan op een snijdende (chirurgische) afdeling of op een interne afdeling.
 • De palliatief verpleegkundige zorgt voor de patiënten die in de laatste levensfase zitten en het gehele proces hier om heen.
 • Misschien vind je wonden juist wel enorm interessant en wil je graag wond verpleegkundige worden.
 • En wat dacht je van leerlingen begeleiden als praktijkondersteuner?
 • Geriatrie verpleegkundige. Niet enkel enorm handig in het verpleeghuis, maar ook in het algemene ziekenhuis, want ook hier worden vaak oudere patiënten opgenomen.
 • Psychiatrisch verpleegkundige. De titel zegt al genoeg, toch?
 • Triagist op de Huisartsenpost, bij de huisarts, op de meldkamer of op de spoedeisende hulp.

Praten met je manager

In het rijtje met deze tientallen vervolgopleidingen ben ik er vast nog wel een of meer vergeten (excuses). Maar, ik denk dat je zo wel een breder beeld hebt gekregen wat jij met de opleiding verpleegkunde allemaal kan. Het belangrijkste is dat je werkplezier hebt en met een fijn gevoel naar je werk gaat. En als dit niet lukt, dan wil ik je adviseren om erover te praten. Heb je het gevoel vast te zitten, terwijl jij je graag wilt verdiepen? Misschien kan je manager je in een gesprek wel verder helpen. Zij weten vaak wat er speelt binnen de instelling en waar jij je in kunt verdiepen of welke opleiding je kunt volgens om toch weer het idee te hebben dat je een uitdaging hebt in je werk.

Na de opleiding verpleegkunde direct doorstuderen

Heb je nou geen manager, maar wil je direct na de opleiding verpleegkunde direct doorstuderen? Dat kan natuurlijk ook. Er bestaan zat vacatures voor bijvoorbeeld oncologie verpleegkundigen in opleiding, etc. Daarnaast heb ik ook na mijn afstuderen (en na mijn wereldreis) direct een opleiding gestart. Gewoon iets minder werken bij een deeltijd opleiding en goed aangeven wat je van plan bent. En goed plannen. Dan komt alles goed. Succes!

Corona vaccinatie: artikelen en wetenschappelijke publicaties op een rij

Corona vaccinatie: artikelen en wetenschappelijke publicaties op een rij

Wat moet je nog geloven over het vaccin? Het ene nieuwsbericht is lovend over het feit dat de eerste vaccins zijn toegediend, het andere nieuwsbericht draagt aan dat er mensen ‘ernstige bijwerkingen’ hebben gekregen van het vaccin. Er zijn zoveel tegenstrijdigheden te lezen op internet. Er zijn een heleboel bange mensen die één roddel horen, deze aandikken en dan verspreiden. Of gewoon heel wat vragen hebben. Waarom wordt er niet ingespeeld op de voorkoming van ziekte? Hoe werkt dat vaccin? En hoe werkt dat in het lichaam als je besmet raakt met corona?

Neem in acht dat ik het internet heb afgezocht op artikelen om mijn vragen te kunnen beantwoorden. Dit betekent dat jij dit ook kunt doen. Alle informatie die wij lezen, kan door iedereen op een andere manier geïnterpreteerd worden. Ik deel in deze blog graag de informatie die ik gevonden heb en hoop dat dit bijdraagt voor jullie keuze tot wel of niet vaccineren. De blog is geschreven in de week van 18 januari en tot op heden niet aangepast.

BioNtech/Pfizer vaccin: de feiten op een rij

Bijsluiter: klik hier

Het vaccin:

 • Bestaat uit een stukje genetische code zoals in het coronavirus aanwezig is. Dit heet mRNA. Hieromheen zit een vetbolletje (1).
 • Wordt op natuurlijke wijze weer door het lichaam afgebroken (1).
 • Bestaat uit twee prikken. De tweede prik wordt drie weken na de eerste prik toegediend (1).
 • Heeft een effectiviteit van 95% (relatieve risico reductie). Dit betekent dat het van de 100 mensen die zonder vaccin corona zouden krijgen, er na vaccinatie nog maar 5 mensen corona krijgen. In de studie zijn ook deelnemers meegenomen die tot de risicogroep behoren en hierbij is dezelfde effectiviteit gezien (1).
 • Geeft bijwerkingen die vergelijkbaar zijn met bijvoorbeeld de griepprik. Denk aan roodheid, pijn en zwelling op de prikplek. Spier- en gewrichtspijn kunnen ook voorkomen, net als vermoeidheid, hoofdpijn, koude rillingen en verhoging. Deze bijwerkingen zijn mild en verdwijnen na een paar dagen. In enkele gevallen komen ook allergische reacties* voor (1).
 • Zorgt ervoor dat de bescherming zo’n drie maanden na vaccinatie nog onverminderd hoog is. Aangezien de mensen die gevaccineerd nog steeds gevolgd worden, wordt de langere termijn bescherming nog onderzocht (1).

*Het college ter beoordeling van medicatie vult aan op de allergische reactie: “Enkele van de honderdduizenden mensen die inmiddels wereldwijd zijn gevaccineerd, kregen een ernstige allergische reactie. Tijdens de grote klinische studies met tienduizenden deelnemers, voorafgaand aan de registratie is deze bijwerking niet gezien. Deze bijwerking is dus heel erg zeldzaam.” (1). Hiernaast houdt deze Belgische site de bijwerkingen bij van de Belgische mensen die zijn gevaccineerd.

Wil je meer weten over de veiligheid en effectiviteit volgens de onderzoekers zelf? Lees dan nog even verder. Zie het kopje: “Als jij je laat vaccineren, ben je een testkonijn..”

Hoe werkt een mRNA vaccin?

 • Het mRNA wordt in het lichaam afgelezen en vertaald naar spikeproteïnen. Dit is een eiwit van het virus. Dit eiwit wordt zo zichtbaar voor de afweercellen in het lichaam, die vervolgens antistoffen aanmaken die het virus herkennen bij een besmetting. Als iemand in de toekomst in aanraking komt met het coronavirus dan wordt het virus onschadelijk gemaakt (1).
 • Koorts na de vaccinatie toont juist aan dat de vaccinatie zijn werkt doet. Ons lichaam maakt dus die eiwitten aan, die door ons afweersysteem herkend worden als virusmateriaal. Het vaccin stimuleert ons lichaam om zelf antistoffen aan te maken en bepaalde cellen die het virus onschadelijk maken (2). Denk hierbij aan de vaccinaties die je waarschijnlijk hebt gehad als kind. Door het maken van afweerstoffen kan de lichaamstemperatuur stijgen. Koorts betekent dus dat de inenting zijn werk doet (3).
 • Het mRNA komt in de celkern én niet in het DNA (4).

Meer informatie over mRNA en hoelang dit al bestaat? Klik dan hier voor een Engelstalig wetenschappelijke review (5).

Als jij je laat vaccineren, ben je een testkonijn..

 • Het college ter beoordeling van medicatie laat weten aan onder welke voorwaarden het vaccin is goedgekeurd: “De fabrikant is verplicht de komende twee jaar aanvullende informatie in te dienen. Zo moet uit verder onderzoek blijken hoe lang het vaccin bescherming geeft, hoe goed het vaccin ernstige en dodelijke COVID-19 voorkomt, hoe goed het mensen met een minder goed afweersysteem beschermt en of het vaccin ook corona zonder klachten of besmetting van anderen voorkomt. Ook moet blijken of het vaccin gebruikt kan worden door mensen die niet in het onderzoek zaten, bijvoorbeeld zwangere vrouwen. Een voorwaardelijke goedkeuring geven Europese autoriteiten alleen wanneer er bij een ernstig ziekteverloop nog geen betere behandelopties zijn.” (1).
 • Doordat er nog veel dingen zijn die we niet weten over het coronavirus, is het ontwikkelen van een vaccins tegen corona erg lastig. Er bestaan verschillende manieren om een vaccin te ontwikkelen, bijvoorbeeld op basis van een dood of verzwakt virus, een stukje eiwit van het virus, of genetisch materiaal. Voor het ontwikkelen van een coronavaccin worden al deze manieren onderzocht (6).
 • Het college ter beoordeling van geneesmiddelen laat ook weten: “Het ontwikkelen van een vaccin kost tijd en er moeten veel stappen worden genomen. Als medicijnautoriteit bekijken we, samen met andere medicijnautoriteiten wereldwijd, hoe we het proces kunnen versnellen. Uiteraard zonder in te leveren op de veiligheid.  Veel van de vaccins die op dit moment ontwikkeld worden, zijn gebaseerd op bestaande technieken, die ook bij andere ziektebeelden al uitgebreid getest zijn. Hierdoor zijn bepaalde studies naar de veiligheid, zoals dierproeven, niet meer nodig. Wat weer kostbare tijd scheelt. Ondanks dat de nood voor een vaccin hoog is, blijft het belangrijk dat we het proces van beoordeling nauwkeurig uitvoeren. Daarbij staat veiligheid bovenaan. We moeten tenslotte zeker weten dat het vaccin veilig genoeg is en geen schade aanbrengt als het beschikbaar komt voor heel veel mensen.” (6).
 • Het review van Zhang et. al (2019) laat weten dat gedurende de laatste twee decennia is er brede belangstelling geweest voor op RNA gebaseerde technologieën voor de ontwikkeling van profylactische en therapeutische vaccins. Preklinische en klinische onderzoeken hebben aangetoond dat mRNA-vaccins een veilige en langdurige immuunrespons bieden in diermodellen en mensen (5).  
 • Mede door veel geld. Heel veel geld. En het feit dat de ziekte vaak voorkomt, worden de vaccins binnen een korte tijd ontwikkeld (7)(8).
 • De preklinische fase bestaat uit het bestuderen van het vaccin in een lab en het toedienen op proefdieren. Fase 1 bestaat uit het toedienen van het vaccin op een kleine groep mensen om te kijken of het veilig is en meer te weten te komen uit de immuunrespons. Fase 2 bestaat uit het toedienen van het vaccin in een groep van honderden mensen om inzicht te krijgen in de veiligheid en juiste dosering. Fase 3 bestaat uit het toedienen van het vaccins aan duizenden mensen om de zeldzame bijwerkingen en effectiviteit te bevestigen. Deze fase bestaat uit een controlegroep die door middel van randomisatie een placebo krijgt toegediend (het neppe vaccin) en de andere mensen krijgen het echte vaccin toegediend (7)(9).

Zie hieronder een deel uit het artikel van BioNTech/Pfizer (Dit is dus fase 3).

In totaal werden er 43.548 deelnemers geïncludeerd in de studie, waarvan er 43.448 een vaccin kregen. Door middel van randomisatie kregen er 21.720 deelnemers het zogenaamde BNT162b2 vaccin. Dit is het BioNTech/Pfizer vaccin en 21.728 deelnemers kregen een placebo toegediend. Van de mensen met het ‘echte’ vaccin kregen er 8 corona en van de mensen met het ‘neppe’ vaccin kregen er 162 corona. De onderzoekers hebben uitgerekend dat dit een 95% effectiviteit betreft om corona te kunnen voorkomen, met een interval van 90,3 tot 97,6. Een vergelijkbare betrouwbaarheid kon worden uitgerekend bij verschillende subgroepen. Denk hierbij aan subgroepen van: leeftijd, geslacht, ras, etniciteit, baseline body-mass index en de aanwezigheid van naast elkaar bestaande aandoeningen. Bijwerkingen waren kortdurende, milde tot matige pijn op de injectieplaats, vermoeidheid en hoofdpijn. De incidentie van ernstige bijwerkingen was laag en was vergelijkbaar in de vaccin- en placebogroep (10).  Meer lezen? Klik dan hier.

Zwanger (worden) en vaccineren?

 • Het wordt zwangere vrouwen afgeraden om het vaccin te nemen, aangezien deze niet in de studies waren geïncludeerd (11).
 • Uit laboratoriumstudies en een beperkt aantal gegevens komen geen aanwijzingen naar voren dat vaccinatie schadelijk is als u zwanger bent. Zwangere vrouwen wordt aangeraden om de prik uit te stellen tot na de zwangerschap (1).
 • The American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG) beveelt aan dat de vaccinaties niet worden onthouden aan zwangere en/of borstvoeding gevende vrouwen die voldoen aan de criteria voor de vaccinatie. Zij laten ook nogmaals weten dat de mRNA-vaccins geen levende virusvaccins zijn. Deze vaccins komen niet in de kern en veranderen het menselijk DNA bij ontvangers van vaccins niet. Als gevolg hiervan kunnen mRNA-vaccins geen genetische veranderingen veroorzaken (4).
 • Bij mannen of vrouwen met een kinderwens is er geen bezwaar voor vaccinatie. Als je achteraf toch zwanger bleek te zijn tijdens de vaccinatie, is dat geen reden om je zorgen te maken (4)(12).

Meer vraag en antwoorden zien? Klik dan hier voor een bezoek aan de website van het RIVM.

Corona voorkomen en genezen

Op Instagram heb ik meerdere vragen gekregen over het voorkomen en genezen van corona. Ik ben werkzaam als senior verpleegkundige en beoefen met veel liefde mijn vak. Mede door mijn opleiding als verplegingswetenschapper ben ik kritisch op nieuws én (wetenschappelijke) artikelen. Ik wil uitzoeken waar een bevinding vandaan komt en of dit een gedegen onderzoek betreft. Zeker voordat ik deze bevinding doorvertel en deze als waarheid wordt aangezien. Dit betekent dat ik zoek naar literatuur en hier zelf een mening aan koppel. Ik ben geen arts en wil in deze blog dan ook niet in gaan op het kunnen voorkomen en genezen van corona. Er is nog zoveel onbegrepen en dit is gewoon weg niet mijn vakgebied. Ik hoop dat je dit begrijpt. Voor verdere informatie raad ik je aan om op een gedegen manier jouw eigen onderzoek te verrichten en door middel van wetenschappelijke artikelen jezelf te onderwijzen.

Welke andere vaccins komen er nog meer?

Wie er wanneer wordt gevaccineerd en met welk vaccin dit is, kun je hier vinden.

Ik zal als 26 jarige met astma onder behandeling bij de longarts en longfysio in aanmerking komen voor: AstraZeneca, CureVac, Janssen of Sanof. Dit zal rond Q1, Q2 zijn. Indien ik hierbij niet in aanmerking kom, word ik samen met alle andere zorgmedewerkers gevaccineerd in Q2. Het Moderna vaccin zal dan worden toegevoegd aan de vaccins waarvoor ik in aanmerking zal komen. Gezien de vele veranderingen in een korte tijd, kan het zomaar ook zijn dat deze informatie nog verandert. Zodra meer onderzoek te vinden is over de andere vaccins én welk vaccin ik krijg, duik ik de literatuur weer in.

Zou jij je laten vaccineren met BioNTech/Pfizer?

Als ik gevaccineerd zou worden met BioNTech/Pfizer, had ik dit gedaan. Deze keuze is allereerst gebaseerd op het doornemen van artikelen en wetenschappelijke publicaties. Ten tweede op het uitzoeken wat waar is en wat niet op de berichten die voorbij komen op sociale media (hier ga ik niet verder op in, ik wil jullie enkel met goed onderbouwde bronnen informeren). En als laatste op het feit dat ik sinds maart na een periode van koorts meerdere astma aanvallen heb gehad. Corona is volgens mijn longarts hoogst waarschijnlijk de oorzaak, want die diagnose heb ik gekregen. Als ik kan voorkomen dat ik nog een keer ziek wordt en bijna een jaar moet herstellen, dan doe ik dat graag. Ik vind dat of iemand zich wel of niet vaccineert geen reden tot discussie is. Iedereen zal dit wel of niet doen met weloverwogen gedachten. Het belangrijkste is dat je het nieuws doorleest en beoordeelt wat waar of niet is en de wetenschappelijke publicaties goed doorneemt. Ik denk dat iedereen dat tot een wel overwogen besluit kan komen. Succes met je keuze!

Op de hoogte blijven van andere vaccins?

Klik hier voor de laatste informatie.

> Ben jij beter in het tot je nemen van informatie door middel van filmpjes? Bezoek dan de Instagram van Juf Danielle.

Het kan zijn dat ik bepaalde informatie fout geïnterpreteerd heb en hierdoor iets heb geschreven wat niet (helemaal) correct is. Ik deel deze informatie om jullie te voorzien van meer informatie om een weloverwogen beslissing te maken. Pin mij nergens op vast en doe vooral ook zelf je onderzoek!

Bronnenlijst

1.        Vraag en antwoord coronavaccin BioNtech/Pfizer | College ter Beoordeling van Geneesmiddelen [Internet]. [cited 2021 Jan 18]. Available from: https://www.cbg-meb.nl/documenten/vragen-en-antwoorden/coronavaccin-biontech-pfizer

2.        Coronavaccins | Vaccinaties | College ter Beoordeling van Geneesmiddelen [Internet]. [cited 2021 Jan 18]. Available from: https://www.cbg-meb.nl/onderwerpen/medicijninformatie-vaccinaties/coronavaccins

3.        Mijn kind heeft koorts na een inenting | Thuisarts [Internet]. [cited 2021 Jan 18]. Available from: https://www.thuisarts.nl/koorts-na-inenting/mijn-kind-heeft-koorts-na-inenting

4.        Vaccinating Pregnant and Lactating Patients Against COVID-19 | ACOG [Internet]. [cited 2021 Jan 18]. Available from: https://www.acog.org/clinical/clinical-guidance/practice-advisory/articles/2020/12/vaccinating-pregnant-and-lactating-patients-against-covid-19

5.        Zhang C, Maruggi G, Shan H, Li J. Advances in mRNA vaccines for infectious diseases. Vol. 10, Frontiers in Immunology. Frontiers Media S.A.; 2019.

6.        Ontwikkeling en beoordeling vaccins tegen corona | Coronavirus | College ter Beoordeling van Geneesmiddelen [Internet]. [cited 2021 Jan 18]. Available from: https://www.cbg-meb.nl/onderwerpen/medicijninformatie-het-nieuwe-coronavirus/vaccins-tegen-covid-19

7.        Hoe werkt vaccinontwikkeling? [Internet]. [cited 2021 Jan 18]. Available from: https://www.vereniginginnovatievegeneesmiddelen.nl/nieuwsberichten/2020/04/website/hoe-werkt-vaccinontwikkeling

8.        Interview: Een coronavaccin: waar staan we nu? | Nieuwsbericht | College ter Beoordeling van Geneesmiddelen [Internet]. [cited 2021 Jan 18]. Available from: https://www.cbg-meb.nl/actueel/nieuws/2020/08/13/interview-een-coronavaccin-waar-staan-we-nu

9.        73 covid-19-vaccins in preklinische, 5 in klinische fase | medischcontact [Internet]. [cited 2021 Jan 18]. Available from: https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/nieuwsartikel/73-covid-19-vaccins-in-preklinische-5-in-klinische-fase.htm

10.     Polack FP, Thomas SJ, Kitchin N, Absalon J, Gurtman A, Lockhart S, et al. Safety and Efficacy of the BNT162b2 mRNA Covid-19 Vaccine. N Engl J Med. 2020 Dec 31;383(27):2603–15.

11.     Vragen en antwoorden coronavaccins: zwangerschap | RIVM [Internet]. [cited 2021 Jan 18]. Available from: https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/vaccins/vragen-en-antwoorden-coronavaccins-zwangerschap#Invloed-ivf

12.     Kinderwens, zwangerschap – Radboudumc [Internet]. [cited 2021 Jan 18]. Available from: https://www.radboudumc.nl/afdelingen/verloskunde-en-gynaecologie/onze-aandachtsgebieden/voortplantingsgeneeskunde/vaccinatie

Waarom ik voor de opleiding Verpleegkunde heb gekozen

Waarom ik voor de opleiding Verpleegkunde heb gekozen

Laten we deze blog eens beginnen met het beantwoorden van deze vraag. Waarom heb ik voor verpleegkunde gekozen? Houd je vast. Ik wilde geen verpleegkundige worden. Ik had geen eens een voorstelling van hoe het er in het ziekenhuis, verpleeghuis of thuiszorg aan toe ging. Vroeger wilde ik dierenarts worden, maar als snel had ik door dat ik praten zo leuk vond, dat ik patiënten wilde hebben die terug kunnen praten. Dokter worden leek mij niets, ik wilde met mijn voeten in de klei staan en er direct zijn voor de patiënt. Ik had het idee vroeger dat artsen vooral poli’s draaiden, hun patiënten maar kort zagen en geen band opbouwden. Ik weet nu beter dat dit vaak wel het geval is, maar dat de artsen er altijd zelf bij zijn als het gaat om een band opbouwen. En dat dit bij elk specialisme anders is. Omdat ik het ziekenhuis altijd waanzinnig vond.. de lange gangen, de witte pakken en de mensen die er geholpen worden.. wilde ik verloskundige worden. Hoe mooi is het als jij er bij kan zijn als er een baby wordt geboren. Ik vind dit nog steeds een heel mooi moment in het leven. Heel intiem en het is fantastisch als jij dit kan begeleiden. Ik werd helaas uitgeloot voor de verloskunde opleiding en startte ‘maar’ aan de verpleegkunde opleiding.

Het doel was om mijn propedeuse te halen en erna naar de verloskunde opleiding te gaan. Hopelijk werd ik dan wel ingeloot. In mijn eerste jaar had ik mijn eerste full time stage. Dit was in het verpleeghuis van Laurens. Hier schreef ik al eens eerder een blog over. Ik vond het zorgen voor ouderen met dementie zo indrukwekkend. Ik wist niet dat ik hier zoveel voldoening uit kon halen. Het feit dat de verpleegkundige/verzorgende de bewoner de aandacht kon geven die nodig was en er voor diegene kon zijn. In dit jaar hoorde ik dat ik het volgende jaar de thuiszorg in mocht gaan. Ik wilde dat ook zien. Nooit gedacht dat ik de ouderen zorg al leuk kon vinden, dus hoe leuk zou het dan zijn als je bij de mensen thuis kwam?

En daar ging mijn droom om verloskundige te worden. Al snel wist ik dat ik op de kinderafdeling stage wilde lopen en obstetrie verpleegkundige wilde worden. Dit is – als ik het goed zeg – een verpleegkundige die samen werkt met de verloskundige en helpt tijdens bevallingen en de nazorg. Mijn tweede jaar was voorbij, ik had gesolliciteerd voor een duale plek in het Erasmus MC en mijn derde jaar ging beginnen. Vol goede moed begon ik op de volwassen verpleegafdeling. Ik vond dit nog leuker dan de ouderen zorg en de thuiszorg. Ik weet nog wel dat ik het idee had dat ik binnen het ziekenhuis nog meer kon leren. Al denk ik dat als ik toen der tijd een duale plek in de ouderenzorg had gehad, ik ook met een andere blik naar die zorg had gekeken en misschien wel hetzelfde had gedacht. Ik was verkocht aan de verpleegafdeling van het ziekenhuis. Natuurlijk ging niet alles goed, zoals ik ook al in een andere blog heb omschreven, maar ik vond het waanzinnig om met volwassenen te praten over hun ziekte, de betekenis van hun leven, hoe zij tegen de toekomst aan kijken en wat in hun ogen goede zorgverlening is. Er voor hen zijn op hun kwetsbaarste moment. De patiënten zien opknappen of juist begeleiden richting het overlijden. Super mooi, wederom heel intiem en dankbaar.

Binnen het ziekenhuis liep ik al snel tegen obstakels aan. Obstakels waarvan ik dacht dat het hoorde en waar ik als leerling verpleegkunde maar aan moest wennen. Geen begeleiding na heftige sterfgevallen, het niet bespreken van kritische situaties, etc. Door hierover te praten leerde ik al snel dat dit misschien niet helemaal juist was. Ik bedacht mij dat om goed voor je patiënten te kunnen zorgen, je ook goed voor jezelf moet zorgen. Maar hoe lastig is dat als je als leerling afhankelijk bent van de verpleegkundigen op de afdeling. Enorm! Dit maakte dat ik mijn afstudeer onderwerp snel had gevonden. Ik onderzocht hoe de student en jong gediplomeerd verpleegkundigen de palliatieve zorg ervoeren.

Mijn afstuderen zorgden ervoor dat ik de gehele obstetrie opleiding vergat en wist dat ik verder wilde studeren in de volwassenen zorg en dat ik de leerlingen en verpleegkundigen wilden helpen in hun werkzaamheden. Dat helpen kan met onderzoek, implementaties, luisteren, etc. Hierdoor kwam ik op de opleiding verplegingswetenschap.

Had ik aan het begin gedacht dat ik gelukkig zou worden van een master verplegingswetenschap? Had ik aan het begin gedacht dat ik sputum, canules en grote complexe oncologische operaties leuk zou vinden? Echt niet! Ik ben in de verpleegkunde opleiding gerold en vond het eigenlijk onverwachts heel leuk. En ik ben in het specialisme gerold waar ik nu in werk omdat ik leerling ben geweest op de afdeling. En in die master ben ik gerold door tegen heel veel obstakels op te lopen.

Ik denk dat iedereen begint met een opleiding in de zorg omdat het zorgen in je zit. Je wilt iets goeds doen voor de ander, zorgen voor de ander en zorgen wegnemen. Ik denk dat gaandeweg de opleiding je merkt waar je hart echt ligt. Misschien zie jij je altijd wel als chirurgisch verpleegkundige, maar vind je de interne kant veel leuker! Of verrast de ouderenzorg jou ook zo en blijf je daar plakken. Dus.. Waarom heb jij voor verpleegkunde gekozen?

Ervaringen HBO-Verpleegkunde: een online open dag in één blog

Ervaringen HBO-Verpleegkunde: een online open dag in één blog

De oriëntatie op de vervolgopleidingen is weer begonnen. Dit jaar alleen anders dan hiervoor. Je kunt niet meer langs gaan op de opleiding, praten met (oud) studenten of een presentatie bijwonen met anderen die ook interesse hebben in de opleiding. Om deze reden wil ik jullie graag mee terug nemen, naar 2012 tot en met 2016. Dit zijn namelijk de tijden dat ik op de HBO-Verpleegkunde opleiding op de Hogeschool Rotterdam zat. Hierna behandel ik wat punten die je echt moet weten over de verpleegkunde opleiding. Deze punten zijn allemaal ingebracht via instagram door studenten van de opleiding verpleegkunde en door verpleegkundigen. Als laatste laat een docent van de HBO-Verpleegkunde opleiding weten hoe zij de opleiding vind en hebben (oud) studenten via instagram hun ervaringen doorgegeven. Vergeet ook niet op de website te kijken van de opleiding, want hier staat ook heel veel informatie op. En bellen voor extra informatie kan natuurlijk altijd!

DEEL 1 – Mijn eigen ervaringen

Oef, 2012, dat is lang geleden. Ik weet nog goed dat ik met vriendinnen van de HAVO naar de eerste lesdag ging, of was dat het introductiekamp? Misschien een goed begin.. in mijn tijd had de HBO-V nog een heel tof introductiekamp en kon je ook lid worden van deze organisatie. Die heette toen nog de ‘IkZie’ en als lid kreeg je een trui met Zuster/Broeder en dan je naam. Vandaar ook de naam van mijn blog #origineel. Ik weet nog dat de eerste week overweldigend was. Nieuwe mensen, met allemaal dezelfde interesse. Zorgen voor anderen. Het voelde als een soort grote familie en als ik terug kijk naar mijn vriendinnen dan heb ik er zeker een paar overgehouden uit mijn studietijd. Of ken ik nog steeds een behoorlijk aantal mensen van mijn studietijd. Je ziet elkaar nu weer op social media, of gewoon in het ziekenhuis op de andere afdelingen.

De overstap van HAVO naar de HBO-V (Hogeschool Rotterdam) vond ik niet groot. Vanaf het begin maakte ik wekelijks netjes mijn huiswerk, nam ik deel aan de gezamenlijke lessen en heel eerlijk.. miste ik af en toe ook een hoorcollege (want, feestjes en uitgaan in de stad). Het huiswerk was voor mij goed te doen. Het was vaak het doornemen van hoofdstukken uit een boek, dit samenvatten en/of handelingen leren uit een boek. Dan nam je de opgedane stof mee de lessen in, praatte je erover met je werkgroep of gaf de docent wat uitleg. Zo had je bijvoorbeeld geneeskunde waarbij je boeken over het menselijk lichaam (pathologie en fysiologie) door moest nemen, kwam je terug in een hoorcollege opstelling om er een hoorcollege over te krijgen en nam je in een werkgroep de stof nog een keer door. Ook kan ik mij sociale vaardigheden nog goed herinneren. Hierbij nam je gesprekstechnieken door, oefende je met klasgenoten en bestond de toets uit het praten met een acteur. Van de toets maakte je een filmopname en hier maakte je een reflectie verslag (ja die moet je veel maken..) over. Ook kan ik mij verpleegtechnische vaardigheden nog goed herinneren. Je had hiervoor ook boeken, waarin informatie stond over het wassen van een patiënt tot het inbrengen van een katheter. Alle handelingen komen aan bod en mocht je oefenen op een pop in de les. Het leukste vond ik het bloedprikken (en dat is nog steeds mijn hobby). Het moeilijkste vond ik het verpleegkundig rekenen. Dit is een los vak en hierbij moest je hoofdrekenen (ik gebruik nu dagelijks een rekenmachine, haha). Je had deze toets pas gehaald als je geen fout had gemaakt. Ik had hiervoor een herkansing. Dit kwam waarschijnlijk doordat ik de druk voelde toen ik de toets aan het maken was. Uiteindelijk heb ik de toets bij de tweede keer gehaald en mochten anderen hem zelfs meerdere keren maken. Soms valt het kwartje gewoon wat later. En in de praktijk hoef je gelukkig geen druppelsnelheden te berekenen en moet je wel om de zoveel jaar (ik geloof 5) opnieuw een rekentoets maken.

Tijdens de opleiding heb ik in de jaarvertegenwoordiging gezeten. Ik gaf door wat er naar eigen zeggen beter kon op de Hogeschool. Hiernaast was ik ook peercoach. Ik hielp anderen met bijvoorbeeld medisch rekenen, het maken van planningen en het leren voor toetsen. Ook heb ik het kamp een paar jaar mee georganiseerd. Omdat mijn ambities ook bij het Honours Programma lagen, heb ik ervoor gekozen om met een Honours Degree af te studeren en te stoppen met het organiseren van het kamp. Achteraf een prima keuze. Zo kon ik mee op een uitwisseling naar Helsinki, heb ik verschillende opdrachten van de gemeente Rotterdam mogen bekijken met andere Honours studenten en heb ik iets meer uitdaging gehad tijdens de opleiding.

In mijn eerste jaar moest ik al een half jaar stage lopen, waarvan de eerste twee weken fulltime waren. Dit is nu terug gedraaid, dus niet meer van toepassing. Mijn eerstejaars stage was in een verzorgingstehuis van Laurens. De basiszorg en het omgaan met dementerende mensen heb ik hier geleerd. Ik vond het aan het begin confronterend om te zien. Dat mensen zo kunnen verlangen naar vroeger, of denken dat zij in het verleden leven. Dit kon ik gelukkig thuis en met mijn begeleider bespreken. Mijn tweedejaars stage was in de thuiszorg in Rotterdam. Wat vond ik dit leuk. Zelfstandig routes lopen, een band opbouwen met de cliënten en op een andere manier dingen leren. Tijdens mijn eerste twee jaren werkte ik op de vrijdag avond en op de gehele zaterdag nog bij de Albert Heijn. Na mijn stage in de thuiszorg ben ik gaan werken in de thuiszorg, maar dit moest ik al weer snel opzeggen omdat ik was aangenomen op een duale leerplek in het Erasmus MC. Dit houdt in dat ik werken-leren heb gedaan. Ik werkte drie dagen in de week op een verpleegafdeling en ging één tot twee dagen in de week naar school. Ook prima te combineren. Ik heb super veel geleerd tijdens deze periode. Van voor jezelf opkomen, je doelen aangeven tot verpleegtechnische handelingen en het coördineren van de patiëntenzorg. 

In het laatste jaar studeer je af. In mijn tijd was dit door het volgen van een minor en een afstudeerproduct. Mijn minor was de oncologie minor. Dit is een deel van de oncologie opleiding. Mijn afstuderen ging verder op mijn minorproduct. Tijdens mijn laatste jaar ging het werken-leren traject gewoon door. Omdat ik aan het Honours Programma mee deed, studeerde ik af met andere Honours studenten. Dit zorgde voor meer verdieping tijdens het afstuderen. Ik vond het afstuderen zo leuk, dat ik er voor gekozen heb om een master te volgen die gaat over onderzoek, beleid, management en lesgeven. Deze master heet verplegingswetenschappen en via deze link kom je in een blog terecht waarin ik hierover vertel.

DEEL 2 – De ervaringen die ik heb ontvangen via instagram

Zet je schrap, houd je vast. Het zijn er ENORM veel. Ik heb alles zoveel mogelijk geprobeerd te ordenen. Doordat juist zoveel mensen hun mening hebben gegeven, zal je soms wat tegenstrijdige berichten lezen. Juist goed denk ik, want iedereen ervaart de HBO-V natuurlijk anders en om jouw keuze te maken is het goed om alle verhalen over de opleiding te lezen.

In deel 2 neem ik met jullie door:

 • De overstap naar HBO vanaf HAVO of VWO;
 • De overstap naar HBO vanaf MBO;
 • Favoriete vakken;
 • Minst favoriete vakken;
 • Leukste aan de opleiding;
 • Minst leuke aan de opleiding;
 • Wat moet je nog echt weten;
 • Welke informatie is handig als je twijfelt.

Ik raad het je eigenlijk ook aan om eerst even te kijken naar de omschrijving van de opleiding. Elke hogeschool heeft wel een aparte website over de indeling van de verpleegkunde opleiding. Als je eerst de website door leest van de school van jouw interesse, denk ik dat je beter begrijpt wat iedereen heeft gezegd.

Overstap naar HBO vanaf HAVO of VWO

Het wordt over het algemeen ervaren als te doen. Sommigen vinden het makkelijk, omdat zij een vakken pakket hadden met biologie, of makkelijk konden leren. Ook wordt aangegeven dat juist doordat je vakken krijgt die je echt leuk vind, het niet moeilijk is. Anderen vond het moeilijk, maar laten weten dat je vanzelf je weg vind. Het kan als je nog erg jong bent best een grote overstap zijn om op een volwassen manier (veel zelfstandigheid) les te krijgen, maar hier wen je vanzelf aan. Ook moet je veel leren en leren om te plannen. Vanaf VWO zijn de berichten eigenlijk dat het goed te doen is. Voor meer ervaringsverhalen moet je even helemaal naar beneden scrollen, naar deel 4.

Overstap naar HBO vanaf MBO

Deze overstap wordt over het algemeen ook ervaren als te doen. Vele hebben hiernaast een baan wat een lastige combinatie is. Doordat je meer diepgang krijgt tijdens de opleiding, moet je echt leren hoe je goed moet leren. Velen dachten dat zij HBO niet zouden kunnen, maar hebben het uiteindelijk wel afgerond. Hun boodschap is doen! Als je hiernaast ook nog een gezin hebt wordt aangeraden om te kijken of je één dag in de week ‘vrij’ kan plannen om te kunnen studeren. Doordat je al je verpleegkunde kennis hebt van je MBO opleiding, is het enkel meer diepgang. Dit wordt als prettig ervaren. Voor meer ervaringsverhalen moet je even helemaal naar beneden scrollen, naar deel 4.

De favoriete vakken

De winnaars van de favoriete vakken zijn de verpleegtechnische vaardigheden en geneeskunde. Deze werden over het algemeen het meest benoemd.

Verpleegtechnische vaardigheden

 • De handelingen leren is ontzettend leuk (meerdere keren genoemd);
 • Je kan de handelingen oefenen (meerdere keren genoemd);
 • Het is gezellig (meerdere keren genoemd);
 • Omdat dat maar twee uur in de week gegeven wordt;
 • Hierbij had ik het idee dat ik er daadwerkelijk wat mee kon doen;
 • Het sluit aan op de praktijk;
 • Fijn dat het praktisch was;
 • Ik kreeg toen voor het eerst het idee waarom ik de opleiding deed;
 • Je voelt je hierbij al een beetje verpleegkundige.

Geneeskunde

 • Interessant om te weten hoe het menselijk lichaam in elkaar zit (meerdere keren genoemd);
 • Kennis van het menselijk lichaam;
 • Hierbij leer je anatomie en pathologie en deze kennis vergeet je niet snel;
 • Het is gewoon je basis;
 • De biologie leert je hoe ziekten ontstaan;
 • Medische biologie: je leert hoe dingen in elkaar zitten er wat er allemaal mis kan gaan en hoe je dit kunt verhelpen;
 • Anatomie is gewoon heel leuk;
 • Je leert verschillende ziektebeelden;
 • Je leert begrijpen wat je aan je patiënt ziet;
 • Heel leerzaam ondanks dat het soms wel moeilijk is.

Hierna werd klinisch redeneren het leukst bevonden.

Klinisch redeneren

 • Wij gingen lastige casussen bespreken. Dan denk je echt na over een wat er in het echt ook kan gebeuren;
 • Ik vond dit het meest interactief;
 • Enorm interessant;
 • Door casuïstiek te delen sta je nauw verbonden met de patiënt;
 • Je ontwikkelt je klinische blik.

De module gemotiveerde gespreksvoering komt hierna als favoriet aan de beurt. Omdat deze module uit gaat van wat de patiënt wilt en omdat dit vaak onderschat wordt, maar wel leuk is. Psychologie en ethiek worden beide een enkele keer genoemd. Psychologie wordt hierbij als interessant en leerzaam omschreven, want je leert waarom mensen bepaalde keuzes maken en ethiek wordt als zeer verdiepend en behulpzaam voor je carrière als verpleegkundige beschreven.

De minst favoriete vakken

Wat veel al naar voren komt is dat je docent je vak kan maken of breken. En helaas, daar heb je geen invloed op. Je zit met een voltijd opleiding (minimaal) vier jaar op het HBO en jij hebt dan helaas niet voor het uitkiezen wie er voor jouw neus staat. Sommigen zeggen ook dat zij geen enkel vak niet leuk vonden. Of juist ondanks dat misschien niet alles leuk was, je wel alles kan gebruiken. De minst favoriete vakken zijn toch wel sociale vaardigheden en onderzoeksvakken (evidence based practice). Die laatste doet vooral pijn, met mijn liefde voor onderzoek en mijn bijna afgeronde master verplegingswetenschap. Maar ik snap het wel als ik het zo lees.

Sociale vaardigheden

 • De simulatie patiënten (acteurs) zijn soms ongemakkelijk (meerdere keren genoemd);
 • De rollenspellen waren niet altijd leuk en lastig (meerdere keren genoemd);
 • Het was altijd heel spannend om te doen (meerdere keren genoemd);
 • De gesprekken waren soms iets te geforceerd waardoor het nep aanvoelde;
 • Het was heel zweverig;
 • Je leert het pas echt in de praktijk;
 • Het gaat in de praktijk anders;
 • Veel theorie en weinig praktijk.

Onderzoeksvakken

 • Toen ik evidence based practice kreeg, had ik niet door waarvoor ik het kon gebruiken. Nu als verpleegkundige wel (meerdere keren genoemd);
 • Moeilijk (meerdere keren genoemd);
 • Ik vind het altijd pas leuk als ik een gaaf onderzoek gedaan heb, dus pas achteraf;
 • Literatuuronderzoek vind ik niet leuk;
 • Artikelen beoordelen vind ik lastig;
 • Niet iedereen in het groepje zat in dezelfde setting (thuiszorg, ziekenhuis, etc.) dit was vervelend.

Hierna komen de vakken geneeskunde, methodiek en ethiek.

Geneeskunde

 • Ik heb gewoon meer met kwaliteit, veiligheid en onderzoek doen;
 • De Latijnse namen zijn moeilijk;
 • Ik vond dit vak lastig;
 • Kindergeneeskunde is lastig.

Methodiek

 • Modellen zijn belangrijk in de zorg, maar je staat er zo lang bij stil;
 • Je staat bij deze modellen niet stil als je in de praktijk aan het werk bent;
 • Saai.

Ethiek

 • Mijn docent had het meer over Grieken en Romeinen dan over waarom het toepasbaar was als verpleegkundige;
 • Beetje zweverig;
 • Taai.

Een enkele keer wordt het maken van verpleegplannen genoemd, psychologie, recht, sociologie en gezondheidsbevordering en preventie. Dit wordt als saai bevonden en taai. Medisch rekenen wordt ook een paar keer genoemd omdat dit als moeilijk wordt bevonden.

Wat is het leukste aan de opleiding

Op de vraag wat de studenten verpleegkunde en verpleegkundigen het leukste vinden/vonden aan de opleiding kwamen eigenlijk dezelfde antwoorden naar voren. Dit zijn de zes meest genoemde antwoorden:

 • De vriendschappen die ik heb gesloten. Iedereen is zorgzaam en sociaal, waardoor je al snel heel hecht wordt met elkaar. Dit maakt de sfeer heel goed (meerdere keren genoemd);
 • Het meepraten en beslissen over patiënten op stage (meerdere keren genoemd);
 • Het praktische combineren met theorie (meerdere keren genoemd);
 • Het werken én kunnen leren in de duale variant (meerdere keren genoemd);
 • In de praktijk (stages) leer je het meeste en dat is leuk (meerdere keren genoemd);
 • De vrijheid om jezelf te kunnen ontwikkelen (meerdere keren genoemd).

En andere antwoorden die gegeven werden zijn:

 • Je leert echt nadenken over je vak;
 • Je leert levenslessen;
 • Je mag zelf bepalen welke stage opdrachten je wanneer doet;
 • Je leert mensen echt kennen en je wordt steeds beter in communiceren;
 • De lessen in groepsverband;
 • Het is innovatief.

Wat is het minst leuke aan de opleiding

Het meest wordt genoemd dat het niet leuk is om de reflectieverslagen te maken. Het lijkt veel al op schrijven om het schrijven. Het nut van de verslagen wordt soms vergeten. Hierna wordt genoemd dat er eigenlijk geen minpunten aan de opleiding zitten en dat het heel leuk is. Dit zijn de volgende punten die veel genoemd zijn die niet zo leuk zijn aan de opleiding:

 • Veel reflectieverslagen en normale verslagen (meerdere keren genoemd);
 • De opleiding is nog een ‘ver van je bed show’ en in de stages leer je pas hoe het echt gaat (meerdere keren genoemd);
 • De scriptie (afstudeeropdracht) is veel achter de computer werken (meerdere keren genoemd);
 • Veel literatuuronderzoek (meerdere keren genoemd).

En andere antwoorden die gegeven werden zijn:

 • Veel opdrachten tegelijkertijd;
 • Veel werk, veel lezen en daardoor krijg ik stress;
 • Het kan erg zwaar zijn. En een bijbaantje, en stage en nog naar school gaan;
 • Heel veel vrouwen (dit zegt een man);
 • Dat je de helft van het jaar niet op school ben in verband met stage;
 • De reisafstand van huis naar school;
 • Dat je geen inspraak hebt op je stageplek;
 • Elke week is anders en je hebt geen vast rooster.

Wat wilden ze nog kwijt?

Ook vroeg ik op instagram wat zij echt nog tegen jou willen zeggen. Wat is van belang als jij in overweging bent op de HBO-Verpleegkunde opleiding te volgen? En wat is hierboven nog niet gezegd? Hier komen de punten:

 • Als persoon jezelf blijven ontwikkelen;
 • Als jij je best doet dan overleef jij de stages wel;
 • Op stage niet te veel aantrekken van wat ze van jou zeggen;
 • Toen ik begon was ik er niet zeker van, maar nu ben ik verkocht;
 • Kijk alvast naar vacatures van verpleegkundige. Dan kan jij zien waar jouw interesses liggen;
 • Doen! Stoppen kan altijd nog;
 • Deze opleiding opent onwijs veel duren en je kan er later nog alle kanten mee op.

Wat de mensen van instagram tegen jou willen zeggen als jij twijfelt

Twijfel jij of jij de HBO-V wilt doen? Ik heb gevraagd op instagram wat zij tegen jou zouden willen zeggen. Hier komen ze:

 • Het is had werken, maar je krijgt er zoveel moois voor terug. Denk aan waardering en liefde (meerdere keren genoemd);
 • Veel doorgroeimogelijkheden (meerdere keren genoemd);
 • Als je het echt wil, ga er dan zeker voor. Het is erg dankbaar werk (meerdere keren genoemd);
 • Je groeit op professioneel en persoonlijk gebied (meerdere keren genoemd);
 • Je moet van mensen en zorg houden (meerdere keren genoemd);
 • Zelfdiscipline is belangrijk (meerdere keren genoemd);
 • Het is een prachtig vak (meerdere keren genoemd);
 • Doen als je echt houd van onderzoeken;
 • Denk er dubbel over na, aangezien er nu geen duidelijke functiedifferentiatie is;
 • Het is ontzettend leerzaam en na je diploma kan je bijna overal aan het werk;
 • De stages zijn zwaar. Om deze te doen moet je het wel zeker weten;
 • Het is een uitdaging en je leert leiding geven;
 • Het is fysiek zwaar;
 • Probeer eens mee te lopen!;
 • Het valt allemaal best mee, zolang je niet hebt tegen verslagen maken;
 • Kijk een op het instagram account van HU.verpleegkunde, zij beantwoorden ook veel vragen;
 • Je moet een hart voor de zorg hebben en het einddoel in je achterhoofd houden;
 • Stop niet na je eerste stage;
 • Als je echt een praktijk persoon bent, kan je ook werken/leren (duaal, bbl) doen;
 • Houd je niet van onderzoek en theorie, dan niet doen (eventueel oriënteren op de MBO);
 • Het is meer dan aan bed staan van je patiënt;
 • Kijk of je het niveau aan kan, het is geen schande om een niveau lager te doen;
 • Afwisselende baan en oplossend denken is leuk;
 • Maak eens een balans op met voor- en nadelen en ga uit van je gevoel;
 • Laat je goed voorlichten over de studiebelasting, dit is namelijk voor veel mensen een afhaak moment;
 • Indien je twijfelt of je het kunt, dat had ik ook. En ik kan het gewoon!

Ik moet zeggen dat de HBO-V niet mijn eerste keuze was. Eigenlijk wilde ik verloskundige worden, maar door de loting heb ik toen toch maar voor verpleegkunde gekozen. Achteraf een goede stap, want ik vond de opleiding onwijs leuk. Ik had niet echt een invulling van het vak en deed het omdat ‘ik wilde zorgen voor mensen’. Mijn advies is daarom om een keertje mee te lopen in de zorg als dit ergens kan. Kijk wie er in jouw omgeving in de zorg werk. Anders.. trek de stoute schoenen aan, zoek online een telefoonnummer op en bel.

DEEL 3 – De ervaring van een docent (Lisa van der Touw, docent Hogeschool Rotterdam)

Na het afronden van de HBO-V volgens het duale traject ben ik gestart als (parttime) docent op de Hogeschool Rotterdam. Deze baan combineer ik nu met mijn werk als HBO-verpleegkundige in het Erasmus MC en de master Verplegingswetenschap.

Ik geef op dit moment verpleegtechnische vaardigheden en onderzoeksvaardigheden lessen. Bij de verpleegtechnische vaardigheden leren studenten de daadwerkelijke handelingen die verpleegkundigen uitvoeren, dit wordt geoefend in nagemaakte ziekenhuis kamers of een ‘thuiszorg lokaal’. Binnen het vak onderzoeksvaardigheden worden de kennis en kunde wat betreft onderzoek van de MBO-doorstroom studenten bijgespijkerd naar HBO niveau. Daarnaast ben ik regie-docent (een soort studieloopbaan coach voor een klas gedurende een schooljaar) en begeleid ik studenten in hun stage als instellingsdocent.

Ik vind het heel waardevol om als docent nog in de directe patiëntenzorg te staan. Op deze manier kun je casussen en praktijkervaring direct terug laten komen in de lessen die je geeft. Dit doe ik zelf dan ook regelmatig en de reacties die ik van studenten hierover krijg zijn altijd positief. Studenten vinden het ook erg interessant wanneer ik mijn praktijkervaring met hen deel. Wat ik heel mooi vind aan deze baan, is dat ik studenten zie groeien en ontwikkelen gedurende een schooljaar tot uiteindelijk een jonge professional. Regelmatig komt het voor dat ik in mijn werk als verpleegkundige een student uit een van mijn klassen tegenkom. Ik probeer hierbij mijn rollen zo veel mogelijk gescheiden te houden: in het Erasmus MC ben ik verpleegkundige en op de Hogeschool Rotterdam ben ik docent.

De HBO-V kan je op verschillende manieren doorlopen, waarbij je de te doorlopen route kan kiezen op basis van wat bij jou past of wat je nodig hebt. Er zijn verplichte modules, maar ook keuze modules waarin je je creativiteit kwijt kan of juist de verdieping kunt vinden.

DEEL 4 – Ervaringen van (oud) studenten ingestuurd via instagram

In dit laatste deel heb ik op instagram gevraagd naar ervaringen over de overstappen en de opleiding zelf. Hierbij heb ik ook gevraagd om de Hogeschool te benoemen, zodat jullie hier ook een beel over krijgen.

Wat komt aan bod?

 • De overstap van HAVO naar de HBO-V;
 • De overstap van VWO naar de HBO-V;
 • De overstap van MBO naar de HBO-V;
 • De algemene ervaringen van de HBO-V per Hogeschool.

Overstap HAVO naar HBO-V

Hogeschool Rotterdam

Voor de HAVO moest ik keihard werken, dus twijfelde of ik de MBO-V of HBO-V wilde gaan doen. Toch voor de HBO-V gekozen en tot op de dag van vandaag geen spijt gehad. Ik heb nog nooit zulke goede cijfers gehaald en afgelopen februari zelfs mijn diploma. Nooit verwacht maar als het vak je echt interesseert is het zeer goed te doen, daarnaast is het belangrijk om alles goed bij te houden en je volop in te zetten! 😊

Hogeschool In Holland in Amsterdam en NHL-Stenden in Leeuwarden

Van de HAVO naar HBO was qua theorie en opdrachten prima te doen. Wel vond ik het sociaal gezien soms lastig. Ik was 17 en mijn klasgenoten allemaal boven de 24. Veel van hen hadden al een MBO of HBO opleiding gedaan en zaten niet echt te wachten op mij. Dus het hele idee van studeren is de beste tijd van mijn leven gold toen niet echt. Later overgestapt naar een andere school hier heb ik het wel ontzettend naar mijn zin 😊

Hogeschool Leiden

Ik vond de overstap van de middelbare school naar HBO relatief makkelijk. Het HBO gaat mij zelf makkelijker af dan de HAVO. Ik heb op de HAVO examen gedaan in een bepaald extra vak die erg veel lijk op de werkvorm bij mij op het HBO. Dat maakt de overstap erg makkelijk.

Overstap VWO naar HBO-V

Hogeschool Rotterdam

De overstap van VWO naar HBO was niet heel pittig. Wat betreft de theorie kwamen Geneeskunde en Biologie veel met elkaar overeen, soms was Geneeskunde zelfs minder complex dan Biologie op het VWO (minder scheikunde etc.) Ik vond het oppakken van de praktijk lastiger want VWO is erg gefocust op theorie en dan is opeens veel praktijk wel even wennen, ook in denkwerk. Het is niet alleen meer denken maar ook heel veel doen op het HBO.

Hogeschool Fontys Eindhoven

Ik zit op de Fontys in Eindhoven in het tweede leerjaar en ben na het VWO begonnen aan de opleiding. In het eerste jaar hebben we drie lesperiodes met de vakken AFP (anatomie, fysiologie, pathologie), KERN (alles wat met de zaken rondom de zorg te maken heeft, zoals beleid, wet- en regelgeving etc), KERN B wat project inhoudt (verpleegplan en review schrijven bv), VPR (verpleegkundig practicum waar we praktijklessen krijgen zoals ADL zorg, injecteren, wondzorg, infusie, EHBO etc.), COMMUNICATIE waar we voorlichting leren geven, slechtnieuwsgesprek, klachtgesprek etc. Ook hebben we in jaar 1 nog studiebegeleiding met onze SLB’er.

De laatste periode lopen we een stage van 8 weken, hier word je voor ingedeeld. In jaar twee lopen we een half jaar stage en mag je voorkeur aangeven tussen GGZ (gehandicaptenzorg, psychiatrie, pg) en AGZ (ziekenhuis, thuiszorg, verpleeghuis, revalidatie). Het andere half jaar volgen we dezelfde vakken als in leerjaar 1, alleen valt studiebegeleiding hier weg en wordt dit je eigen verantwoordelijkheid. In jaar 3 lopen we weer een half jaar stage en de andere helft volgen we een minor. In jaar vier lopen we een heel schooljaar stage en doen we ook een heel jaar over afstuderen. Dat loopt gelijk.

Wat overstap van VWO naar de HBO-V betreft. Dit is echt goed te doen. Zeker als je n&g pakket hebt gehad. Biologie is wel echt heel handig als je dat gehad hebt. Ik merk bij klasgenootjes die geen biologie hebben gehad, dat AFP eigenlijk niet echt te doen is waardoor er ook veel studenten afhaken in het eerste jaar. Die lessen gaan gewoon echt heel snel en als je de basis niet kent, blijkt dat wel lastig te zijn. Ik heb ongeveer 12-15 contacturen in de week en ben daarnaast thuis nog zo’n 1-2 uur per dag bezig. Ik houd ruim voldoende tijd over voor werk en leuke dingen. Stageperiode is vaak wel wat pittiger. We lopen de eerste drie weken 32 uur stage en de overige weken 28 uur. Daarnaast nog alle opdrachten en bewijslasten thuis schrijven na een zware stagedag. Dat kost wel energie, maar ik vind stage wel echt heel leuk. Hier leren we zoveel van!!

Windesheim in Zwolle

Ik ben na het VWO de HBO-V gaan doen en ik ben nu derdejaars. Loop nu mijn tweede stage op een gesloten PG afdeling, mijn eerste stage was in de gehandicaptenzorg. Theorie ging me super makkelijk af, doordat alle vragen meerkeuze waren en op het VWO was ik naast het theorie leren ook gewend het te moeten toepassen. Nu was het alleen het goede antwoord herkennen. Dus bijna cum laude mijn propedeuse kunnen halen. Praktijktoetsen kun je de protocollen ook uit je hoofd leren.. Qua niveau vind ik het erg makkelijk dus. De stages vallen me tot nu toe wel tegen. Op de afdeling waar ik nu stageloop, werken geen verpleegkundigen of HBO’ers. Er zijn ook geen verpleegtechnische handelingen dus dat vind ik ook erg jammer, maar dit komt ook door het tekort aan stageplaatsen denk ik. Hierdoor valt het ook wat tegen eigenlijk, omdat ik qua niveau geneeskunde had kunnen studeren, maar in de praktijk is het voor mij nu vooral ADL zorg, helpen bij toiletgang en huishoudelijke taken…

Overstap MBO naar HBO-V

Hogeschool Rotterdam

Na mijn MBO-opleiding had ik besloten om HBO te gaan doen. Dit besluit kwam door de onrust van omscholingen, het feit dat ik niet wist wat ik nou eigenlijk wilde en toch ook wel de leeftijd. Ik was op het moment van afstuderen 19. Dit vond ik persoonlijk erg jong en wilde nog meer ervaring opdoen voordat ik echt ging werken. Ik koos voor een voltijd opleiding.

Het eerste half jaar van mijn HBO-opleiding ging goed. Ik kwam terecht in een speciale klas met andere MBO-verpleegkundigen. Ik merkte dat het mij allemaal gemakkelijk afging omdat een groot deel herhaling was of verder verdieping. De stof was goed te doen, ik merkte wel dat de school niet mijn opleiding als prioriteit had. Er was veel onduidelijkheid over welke regels nou voor ons golden en welke stof en colleges van ons voor belang was. Dit was erg storend maar we kwamen er wel doorheen. Na 4 maanden ging ik over naar het ‘tweede leerjaar’. Hier begon het eigenlijk al super onduidelijk, we kwamen samen met de normale HBO’ers in de college zalen. De stof werd te gemakkelijk en langdradig voor ons. Ook de toetsen waren zwaar onder niveau. We behandelde stof die wij in ons eerste leerjaar van MBO hadden gehad. Ook miste ik heel erg de aansluiting met de praktijk. Voor al onze vaardigheidslessen hadden wij namelijk een vrijstelling gekregen. Wij waren al verpleegkundige. Ik had ook het idee dat dat aspect vaak werd vergeten. De stof werd versimpelt terwijl ik juist zocht naar die extra verdieping. Waar de ene les te makkelijk was, was de andere les weer boven niveau. Er werd dan vaak gezegd dat deze stof in het eerste leerjaar was behandeld. Dit was voor de normale HBO’ers zo, maar niet voor ons. Hier werd na mijn idee niet genoeg aandacht aan besteed.

Na een half jaar na het starten met de opleiding besloot ik te stoppen. Het was absoluut niet wat ik verwacht had. Ik koos ervoor om te gaan werken en zo doende in de toekomst HBO nog te gaan doen. Maar dan werken-leren.

Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN)

Ik ben van MBO overgestapt naar HBO-V. Het eerste jaar doe je het 1ste en 2de jaar in een, waardoor de opleiding 1 jaar korter is. In dit eerste jaar loop je 8 weken stage. Het 3de en 4de jaar volg je de opleiding zoals de “normale route”. Dit houdt in dat school kiest hoe je laatste 2 jaar er uit zien, dit ligt aan welke minor je wilt doen. Ik begin mijn 3de jaar met mijn minor en het 2de semester stage. Het 4de jaar begin ik met stage en daarna mijn scriptie. Deze 4 semester zijn voor iedereen verschillend.

Hogeschool Fontys Eindhoven

Ik stroomde in leerjaar 3 ongeveer in en had eerst 2 blokken van 10 weken met les over ethiek, ziektebeelden, evidence based practice enzo. Daarna half jaar minor acute zorg.

Waarna ik een half jaar stage had, en dan half jaar afstudeeronderzoek en dan nog half jaar stage.

Bij mij heeft het iets langer dan die 2,5 jaar geduurd vanwege burn=out en afstudeeronderzoek dat niet liep. Maar het lastigste vond ik aan de overstap de evidence based practice. Ik vond dat het te weinig aandacht werd besteed in het begin, zoals zoeken van literatuur, hoe gebruik je nu pubmed goed enzo. Moest je allemaal zelf uitzoeken. Nu is dat wat je moet op een HBO, veel zelfstandigheid maar die overstap is net wat te fors. Op het MBO doe je daar helemaal niks mee. Want positief is dat ik anders ben gaan kijken naar mijn vak, ook door de stage in de GGZ. Breder kijken, anders kijken tegen zaken aan, het klinisch redeneren, dus de opleiding heeft me ook heel veel gebracht.

Windesheim in Zwolle

Via Windesheim mijn hbo v gedaan. Mbo v al behaald. Middels Blended Learning de opleiding gevolgd.  Waarbij je gewoon werkt en één dag school had en deels thuis. Waarbij je eigenlijk de opleiding voltijd volgde in deeltijd. Erg pittig! Daarbij was de opleiding geen 4 jaar, maar 3 jaar.

Elke periode 4/5 tentamens, naast mijn fulltime baan. Inmiddels al 2 jaar afgestudeerd, waarbij ik ook nog eens hoogzwanger was (geen aanrader) maar doorgezet. En met 40 weken zwangerschap gehoord dat ik mijn diploma had behaald. Opleiding wordt nu niet meer in deze vorm gegeven, begrijpelijk! Maar het was het waard !

1e leerjaar gewoon zoals het 1e jaar, dus na 1 jaar m’n propedeuse. Maar ondertussen al bezig met onderzoeken van 2e/3e jaar van de opleiding. De opleiding is in zijn volledigheid gepropt in 3 jaar. Tempo was dus hoog!  Werkte destijds 32 uur & thuisstudie was ongeveer 24 uur per week! Verschil met MBO vond ik merkbaar. Lat lag hoger, daarnaast ook het tempo. Bij het MBO ligt de nadruk met op uitvoerend en bij de HBO meer op overstijgend. Nu heb ik van beide veel geleerd, dus achteraf als zeer waardevol ervaren. Dit komt mede in mijn functie als wijkverpleegkundige goed tot z’n recht. Waarbij ik het team aanstuur.

Hoe ziet de HBO-V eruit?

Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN) (voltijd)

Leerjaar 1: 10 weken stage, 20 weken onderwijs op school, 10 weken praktijkproject. (Laatste 2 weken van iedere periode zijn tentamenweken)

Leerjaar 2: 20 weken Sparkcentre, 10 weken stage en 10 weken onderwijs op school. (Laatste 2 weken van iedere periode zijn tentamenweken)

Vanaf leerjaar 3 kan het wisselend zijn (je kan bijvoorbeeld ook de DUALE route doen) maar bij mij is het:

Leerjaar 3: 20 weken stage, 20 weken minor (Laatste 2 weken zijn tentamenweken)

Leerjaar 4: 20 weken stage (scriptie), 20 weken school (als het goed is).

Hogeschool Windesheim in Zwolle en minor in Nijmegen op de Hogeschool Arnhem en Nijmegen (voltijd)

Eerste jaar kreeg ik volledig theorie, verdeelt over 4 periodes. Wekelijks kregen wij praktische vakken als cova (communicatieve vaardigheden) en teva (technische vaardigheden). De praktische lessen hadden 1x per semester een praktijktest, omdat de handelingen per semester worden verdeeld. De theoretische vakken hadden wij wekelijks, medische en verpleegkundige kennis een hoor en werkcollege en van de overige vakken als gedragswetenschappen en recht alleen een hoor of werkcollege. Voor deze vakken kregen wij elke periode een theorietoets. Wij hadden ook een maatjesproject. Zo gingen wij wekelijks op bezoek bij een (eenzame) oudere of iemand met een beperking. Dit om te leren hoe je met verschillende mensen omgaat en hoe je een professionele relatie behoudt.

Het tweede jaar was verdeeld over een semester theorie en een semester praktijk. De theorie ging het zelfde als bovenstaande, de praktijk was mijn eerste stage (plp basis) tijdens mijn stage moest ik werken aan 3 beroepstaken om mijn groei binnen de CanMEDS-rollen aan te tonen, verder had ik een schriftelijke opdracht, namelijk het verpleegplan schrijven voor een patiënt. Voor het verpleegplan bestond 1 herkansing. Om aan te tonen dat wij voldoen aan de CanMeds rollen maken wij een portfolio, hierin voegen wij een praktijkbeoordeling aan de hand van de beroepstaken toe, daarnaast voegen wij dingen toe wat ons heeft laten groeien en leren zoals casussen en reflecties. Dit allen wordt beoordeeld door middel van het portfolioassessment. Hiervoor is geen herkansing.

Het derde en vierde jaar zag er voor mij anders uit dan voor anderen. De keuze minor, wat oorspronkelijk in het derde jaar hoort heb ik verplaatst naar het allerlaatste semester (nu) omdat ik de minor High Care wilde doen. Voor deze minor is het behalen van de laatste stage (plp bachelor) verplicht. Het derde en vierde jaar mogen wij dus zelf indelen, na goedkeuring van de examencommissie. Hierbij moet in ieder geval de tweede stage (plp gevorderd) voor de laaste stage plp bachelor worden gevolgd. Plp gevorderd zag er hetzelfde uit als basis. Bij bachelor is alleen de schriftelijke opdracht veranderd in een gezondheidsbevorderingsplan.

Bij het gezondheidsbevorderingsplan schrijf je een plan gericht op een patiënt om de gezondheid te veranderen. Interventies moeten gericht zijn op gedrag. Om het gedrag te analyseren ben je een model nodig, bijvoorbeeld het ASE-model. Ook hiervoor hebben we 1 herkansing. Binnen de scriptie maken wij een onderzoek gericht op een vraagstelling vanuit de praktijk, participatief actieonderzoek. Hierbij werken wij waar mogelijk mee. Ook binnen dit onderdeel moeten wij een portfolio maken met een beoordeling door middel van drie beroepstaken, welke gemaakt zijn dmv de CanMEDS-rollen. Over de keuze minor kan ik weinig vertellen omdat er veel keuzes zijn en elke minor anders in elkaar zit. De mijne, high care bevat oorspronkelijk 6 weken les aan de hand van de ABCDE-methode en 12 weken stage op een high care setting als de intensive care. Helaas vervalt dit nu door de corona.

Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN)

Ik ben inmiddels 2 jaar geleden afgestudeerd. In mijn 3e leerjaar van de opleiding zijn wij overgestapt naar het nieuwe curriculum. Dat hield in geen differentiatie, ik had mij hier zo op verheugd.

1e jaar AGZ theorie blok, MGZ theorie blok, Stage 8 weken op neuro-,plastische chirurgie en GGZ theorie blok. 2e leerjaar Praktijk project ivm te weinig stage plekken (in de thuiszorg meegelopen), stage op een PG afdeling in een verpleeghuis, AGZ blok.

3e leerjaar bestond uit twee blokken namelijk mijn 18 weken stage op de cardiologie afdeling in rijnstate en mijn minor kwetsbare kind waarvoor ik 100 uur vrijwilligerswerk moest doen.

4e leerjaar bestond ook uit twee delen namelijk scriptie en 18 weken stage op de kinderafdeling.Kan jij

NHL-Stenden

1e jaar: veel les van alle basis vakken (anatomie, fysiologie, pathologie, verpleegtechnische en communicatieve vaardigheden, preventie, zelfmanagement en ict, reflectie en morele sensitiviteit, evidence based practice, klinisch redeneren, probleem gestuurd onderwijs) + 2 keer een snuffelstage week.

2e jaar: 10 weken stage, 10 weken verpleegkundig leiderschap, 10 weken stage, 10 weken moreel debat en recht (tijdens de school periodes hadden we ook andere lessen maar dat was de rode draad van die periode).

3e jaar: 20 weken stage, 20 weken minor.

4e jaar: 20 weken stage, 20 weken scriptie/afstuderen.

Bedankt voor het doornemen van deze blog. Ik hoop dat je er wat aan hebt gehad en dat je nu met meer informatie een weloverwogen keuze kan maken. Heb je nog vragen? Dan mag je deze altijd stellen via mijn instagram.